top of page

TinyApp Academy

Autamme varhaiskasvattajia toteuttamaan maailman parasta varhaiskasvatusta tarjoamalla elämyksellisiä ja innostavia koulutuspolkuja.
TinyApp_kartoitus-ikoni.png

Innovatiivinen digitaalinen oppimisympäristö -kartoitus:

digitaalisten valmiuksien ja oppimisympäristön nykytilan arviointiin.

Benefits - Teachers.png

Ammatillinen kasvu -koulutukset:

inspiroivia ja käytännönläheisiä koulutuksia jokapäiväisen pedagogiikan kehittämiseksi.

TinyApp_arrow_down_green.gif

KUINKA MUUT SEN TEKIVÄT:

Lapinjärven varhaiskasvatus

Tunnistetut haasteet:

 • Laaja-alaisten osaamisalueiden mukaisten sisältöjen opetus koettiin epätasaiseksi.
 • Puutteelliset laitteistot tai välineistöt.
 • Vähäinen kokemus digitaalisuuden ja varhaiskasvatuspedagogiikan yhdistämisestä.
 • Varhaiskasvatuksen henkilöstön vaihteleva osaamispohja.
 • Vastaaminen medialukutaidon sekä tieto- ja viestintäteknologisten taitojen korostuneeseen rooliin varhaiskasvatuksessa.

Ratkaisu:

Kartoitus: Toteutimme kyselyn, jossa Lapinjärven varhaiskasvatuksen ammattilaiset kertoivat omasta osaamisestaan ja suhtautumisestaan teknologiaan.

Suunnittelu: Kyselyn tulosten pohjalta räätälöimme koulutuksen
 sisältöä vastaamaan entistä paremmin kasvattajien tarpeita. Suunnittelimme projektin, joka keskittyi vahvasti käytännön digitaitoihin. Tavoitteena oli myös varmistaa, että kaikki lapset pääsevät kokemaan ja harjoittelemaan tulevaisuustaitoja monipuolisesti turvallisessa ympäristössä.

Toteutus: Koko lukuvuoden kattava projekti rakentui säännöllisistä tapaamisista, jolloin kasvattajat pääsivät tutustumaan ja harjoittelemaan TinyApp-kouluttajan kanssa digitaitoihin ja -välineisiin. Jokaiselle kuukaudelle oli oma teemansa, ja napakka teoriaosuus, mutta isoin osa ajasta keskityttiin itse tekemiseen. Ohjelmassa oli aina myös ryhmäkohtaisen omien projektien suunnittelu, joita kasvattajat toteuttivat yhdessä lasten kanssa tapaamisten välissä, jolloin teoria muuntuu todeksi.
20230206_101413.jpg
TinyApp_quote_green.png

Olen saanut enemmän itsevarmuutta kokeilla ja käyttää eri laitteita. Moduuli ohjelmoinnillisesta ajattelusta tuli tarpeeseen, olemme ryhmässä tehneetkin samantyyppisiä harjoituksia, mutta emme olleet ajatelleet, että se olisi ohjelmoimista varhaiskasvatuksessa.” 

hahmokuvat_8-02.png
20230227_132435.jpg
IDO-kartoitus
TinyApp_kartoitus-ikoni.png

INNOVATIIVINEN DIGITAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ -KARTOITUS

Onko varhaiskasvatus pysynyt mukana digitaalisessa kehityksessä?

Tämän kartoituksen tavoitteena on selvittää organisaatiosi varhaiskasvatuksen digitaalisten valmiuksien ja oppimisympäristön nykytila sekä tarjota tietoa, jota voit käyttää tulevien tarpeiden ennakointiin. Kartoituksen keskeisiä alueita ovat henkilöstön osaaminen, työympäristön asenne ja tuki, laitteet ja teknologia sekä tekninen tuki. Vastausten perusteella laadimme sinulle raportin, josta löydät hyödyllistä tietoa kehittämiskohteista sekä vinkkejä ja suosituksia toimintaan.

Tiedätkö sinä, mitä osaamisia teillä jo on, ja kuinka voit tukea kehitystä?

Tilaa nyt maksuton kartoituksemme, ja perusta päätöksesi tietoon. Saat vaivattomasti viikossa kartoituksen tulokset!

Kiitos tilauksestasi! Olemme pian yhteydessä.

Koulutukset
Benefits - Teachers.png

AMMATILLINEN KEHITYS -KOULUTUKSET

Käytännönläheisiä & dynaamisia koulutuksia varhaiskasvatuksen ammattilaisille.

Koulutuksien tavoitteena on tukea toimintakulttuurin positiivista muutosta vahvistamalla osallistujien digitaalisia ja tietoteknisiä taitoja, ammatillista minäkuvaa ja koko työyhteisön yhteistoimintaa.

Koulutukset sisältävät runsaasti harjoituksia ja kokeiluja teorian siirtämiseksi käytäntöön. Koulutussisältö räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti, tarjoten monipuolisia oppimismahdollisuuksia webinaarien, työpajojen, luentojen tai esitysten muodossa. Tarjoamme mm. webinaareja kuten
Lapsilähtöisen suunnittelun salaisuudet varhaiskasvatuksessa ja Pedagogisen dokumentaation voima varhaiskasvatuksessa sekä moduuleja kuten:
 
 • Monilukutaito ja digitaaliset kompetenssit.
 • Media- ja monilukutaidot.
 • Yhteiskehittäminen.
 • Ohjelmoinnillinen ajattelu.
 • Digitaalisen sisällön luominen.
 • Medialukutaidon, ohjelmointitaitojen sekä tieto- ja viestintäteknologian taitojen pedagoginen työkirja

Mitä varhaiskasvattajien pitäisi todella tietää ja osata kun kyseessä on teknologia ja digitaaliset taidot? Miten näitä uusia asioita voi kokeilla ja kokea yhdessä lasten kanssa?

 • Selvitä, kuinka medialukutaitoa, ohjelmointitaitoja sekä tieto- ja viestintäteknologian tuntemusta voidaan edistää varhaiskasvatuksessa.
   
 • Tunnista digitaalisuuden ja teknologian merkitys varhaiskasvatuksen ammattilaisena sekä sen merkitys lapsen varhaiskasvatuksen eri vaiheissa.
 • Opi teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksista varhaiskasvatuksessa. 
   
 • Tutustu monilukutaidon mahdollisuuksiin varhaiskasvatuksessa.
hahmokuvat_1_edited.png
TinyApp_tabs_green_bg_footer.png

Ota yhteyttä

Minua kiinnostaa
(*) - pakollinen tieto

Kiitos! Olemme sinuun pian yhteydessä.

TinyApp hahmo kädet lanteillaan.
Ota yhteyttä
bottom of page