Käyttöehdot

TinyApp-sovellus ja -palvelu ovat HelsinkiNYC International Oy:n (Y-tunnus: 2546069-5, osoite: Lapinlahdenkatu 16, 00100 Helsinki) kehittämiä ja ylläpitämiä. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan TinyApp-mobiili- ja -verkkosovelluksen sekä TinyApp-internetsivuston käyttöön.
 

HelsinkiNYC International Oy (jäljempänä “TinyApp”, “TinyApp-palvelu” tai ‘’me’’) hallinnoi ja tarjoaa käytettäväksi TinyApp internetsivuston, TinyApp mobiilisovelluksen ja TinyApp verkkosovelluksen. ‘’Sovelluksella’’ tarkoitamme TinyApp Mobiilisovellusta, TinyApp Verkkosovellusta sekä TinyApp internetsivustoa. Viittauksilla ‘’Ehtoihin’’ tarkoitetaan näitä Käyttöehtoja.

 

Rekisteröimällä tilin TinyApp-Sovellukseen ja/tai vierailemalla Sovelluksessa (rekisteröityneenä käyttäjänä tai vierailijana ilman rekisteröitymistä) mobiililaitteeltasi, tietokoneeltasi tai muulta laitteelta (‘’Laite’’) ja/tai painamalla ‘’HYVÄKSYN’’ tai vastaavaa painiketta, linkkiä tai rastittamalla näihin Ehtoihin viittaavan ruudun hyväksyt nämä Käyttöehdot ja Tietosuojaselosteemme (luettavissa https://www.tinyapp.biz/tietosuojaseloste), jotka yhdessä muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen TinyApp-palvelun ja sinun välillä (‘’Sopimus’’). Oikeutesi Sovelluksen käyttämiseen edellyttää näiden Ehtojen ja Tietosuojaselosteen noudattamista. Kehotamme sinua lukemaan nämä Ehdot sekä Tietosuojaselosteen huolellisesti ennen Sovelluksen käyttämistä. Mikäli et hyväksy tämän Sopimuksen ehtoja, sinun ei tule ladata Sovellusta tai käyttää sitä.

 

Johdanto
 

TinyApp on palvelu, joka on suunniteltu erityisesti varhaiskasvatuksen / alkuopetuksen / kerhojen toiminnan suunnitteluun, lapsen osaamisen ja oppimisen dokumentointiin sekä yhteydenpitoon perheiden kanssa.

 

Jokainen kirjautuminen palveluun vaatii hyväksyntämme. Teemme parhaamme kirjautumisesi hyväksymiseksi välittömästi, mutta huomioithan, että hyväksymisprosessissa saattaa olla lyhyitä viivästyksiä, jotka voivat vaikuttaa kirjautumiseesi palveluun.

 

Sovellus kehittyy ja sitä päivitetään jatkuvasti, mikä voi aiheuttaa palvelukatkoksia, häiriöitä tai vastaavia ongelmia Sovelluksen käyttöön. Mikäli mahdollista, sinulle tiedotetaan kaikista tulevista palvelukatkoksista.

Ei takuuta

Hyväksyt nimenomaisesti, että käytät Sovellusta omalla vastuullasi. TinyApp tai sen työntekijät, alihankkijat, kolmannen osapuolen sisällöntuottajat tai lisenssinantajat eivät takaa Sovelluksen käytön olevan keskeytymätöntä tai häiriötöntä; eivätkä takaa (i) sovelluksen käytön tuloksia (ii) Sovelluksen kautta tarjotun palvelun tai tuotteen tai tietosisällön tarkkuutta tai luotettavuutta.

 

Sovellus tarjotaan saataville sellaisenaan ilman takuuta, liittyen esimerkiksi Sovelluksen sisältöön, käyttötarkoitukseen tai sopivuuteen tiettyyn tarkoitukseen. Emme takaa, että Sovellus on kaikkiin tarpeisiisi sopiva. TinyApp toimii ainoastaan alustan tarjoajana ja käyttäjät ovat vastuussa Sovelluksen käytöstä sekä aineistosta ja sisällöstä, jonka käyttäjä lataa Sovellukseen.

 

Tässä kohdassa todettu ei rajoita lakisääteistä vastuutamme Sovelluksen virheistä kuluttaja-asiakkaitamme kohtaan tai muuta vastuuta, jota ei lain mukaan voida rajoittaa tai poistaa. Tällä kohdalla ei rajoiteta lakisääteistä, pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaista korvausvelvollisuutta virheistä tai viivästyksistä.

 

Emme ole vastuussa tietoverkkoon liittyvistä ongelmista, jotka vaikuttavat Sovelluksen toimintaan. Muutokset tietoverkkokonfiguraatiossa voivat vaikuttaa järjestelmän suorituskykyyn.

Käyttäjän velvollisuudet

Huomioithan, että Sovelluksen käyttäjänä olet vastuussa Sovelluksen käytöstäsi ja Laitteidesi turvallisuudesta. Hyväksyt, että olet henkilökohtaisesti vastuussa käyttäjätilisi käytöstä sekä kaikesta tilisi käyttöön liittyvästä kommunikaatiosta ja toiminnasta Sovelluksessa. Lisäksi olet vastuussa tilisi käyttäjänimen ja salasanan turvallisuuden varmistamisesta. Et saa paljastaa tai jakaa salasanaasi tai muutoin sallia toisten osapuolten käyttää salasanaasi.

 

Sinun tulee pitää käyttäjänimesi ja salasanasi suojattuina.

 

Olet vastuussa Sovelluksen käytöstä ja kaikesta Sovellukseen syöttämästäsi tiedosta. Olet vastuussa kaikista omista Laitteistasi, internetyhteydestä ja -laitteistosta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista. Sitoudut siihen, että et pyri vahingoittamaan, hakkeroimaan, murtamaan, takaisinmallintamaan tai muutoin häiritsemään Sovellusta millään tavoin.

Käyttäjätietojen säilyttäminen ja käsitteleminen

Käyttääkseen Sovellusta, käyttäjien on annettava oikeat henkilötiedot ja muut Sovelluksen käytölle tarpeelliset tiedot. Sovellus säilyttää tarpeelliset henkilötiedot Sovelluksen tarjoamiseen ja sen sisältämien toiminnallisuuksien toimittamiseen. Nämä henkilötiedot sisältävät esimerkiksi käyttäjän etu- ja sukunimen, puhelinnumeron, osoitteen ja sähköpostiosoitteen. Lisää tietoa henkilötietojen säilyttämisestä ja käsittelystä löytyy Tietosuojaselosteesta.

Muutokset 

Varaamme oikeuden muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa Ehtojen tai Tietosuojaselosteen osia minä tahansa ajankohtana julkaisemalla muutetut Ehdot Sovelluksessa, tai mikäli kyse on merkittävistä muutoksista, ilmoittamalla käyttäjille muutoksista sähköpostilla käyttäjän kirjautumisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen. Sinun katsotaan hyväksyneen muutokset jatkaessasi Sovelluksen käyttöä. Mikäli et hyväksy muutoksia tai muita Sovelluksen käyttöön liittyviä ohjeita, tilisi lopetetaan välittömästi ja sinun on välittömästi lopetettava Sovelluksen käyttäminen.

 


 


 

Rajoitukset käytölle 

Ikäraja Sovelluksen käyttämiselle on 18.

 

Sovellusta ei tule käyttää muuhun tarkoitukseen kuin varhaiskasvatuksen / alkuopetuksen / kerhojen toiminnan suunnitteluun, dokumentointiin ja yhteydenpitoon perheiden kanssa.

 

Suoritamme asianmukaiset tietoturvaan ja fyysiseen turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet estääksemme luvattoman pääsyn henkilötietoihisi, jotka olet antanut meille Sovelluksen kautta sekä estääksemme niiden sopimattoman käytön ja varmistaaksemme kohtuullisesti tietojen virheettömyyden. Tiedot, joita säilytetään palvelimillamme, eivät ole julkisesti saatavilla. Tästä huolimatta, internetpalveluiden käyttäminen sisältää aina turvallisuusriskin.

 

Voimme ilman erillistä ilmoitusta rajoittaa, lakkauttaa määräajaksi tai pysyvästi, muokata tai poistaa tilejä tai pääsyn Sovellukseen tai sen osiin, mikäli laiminlyöt tai epäilemme sinun laiminlyöneen Ehtojen noudattamisen. Voimme myös ilman erillistä ilmoitusta rajoittaa, lakkauttaa määräajaksi tai pysyvästi, muokata tai poistaa tilejä tai pääsyn Sovellukseen tai sen osiin laittoman tai sopimattoman Sovelluksen käytön johdosta tai tätä koskevan epäilyksen seurauksena. Seurauksena Sovelluksen käyttöoikeutesi lakkauttamisesta tai rajoittamisesta, saatat menettää Sovelluksen käyttöön liittyviä sisältöjä tai muita aineistoja. TinyApp ei ole vastuussa yllämainituista toimenpiteistä johtuvista vahingoista.

 

Verkkosovellus toimii parhaiten Chrome ja Safari –selaimilla.

 

Voimme muuttaa hinnoittelua harkintamme mukaan. Mikäli teemme muutoksia hinnoitteluun, ilmoitamme sinulle ennen muutosten voimaantuloa, jotta voit muokata tilaustasi tai perua sen ennen kuin muutokset tulevat voimaan. Emme ole vastuussa aiheutuneista vahingoista, mikäli päätät olla jatkamatta tilaustasi hinnoittelumuutosten johdosta.

 

Sovellus saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolien internetsivustoille tai lisäsisältöön, joka on saatavilla kolmannen osapuolen palvelussa, ja joka mahdollistaa pääsysi kolmansien osapuolten palveluihin ja niiden käyttämisen. TinyApp ei vastaa kolmansien osapuolten tarjoamista palveluista tai niiden sisällöstä.

Immateriaalioikeudet; aineistot

TinyApp omistaa (tai toimii lisenssinsaajana) kaikki oikeudet Sovellukseen (sisältäen siihen liittyvät ohjelmistot ja aineiston), Sovelluksen muotoilut yhdessä sen sisällön kanssa, sisältäen muun muassa tekstin, komentosarjat, grafiikat, vuorovaikutteiset ominaisuudet, sekä Sovellukseen liittyvät tavaramerkit, palvelumerkit ja logot (‘’TinyApp-palvelun Omaisuus’’). TinyApp-palvelun Omaisuus on tekijänoikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattu Suomen ja ulkomaisten lakien sekä kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Ellei näissä Ehdoissa nimenomaisesti määrätä, TinyApp ei myönnä oikeutta TinyApp-palvelun Omaisuuden käyttämiseen. Sinulla ei ole oikeutta asettaa kolmansien osapuolten saataville mitään Sovelluksesta peräisin olevaa sisältöä.

 

Käyttäjät eivät saa siirtää, julkaista tai muuten asettaa saataville (tai ladata Sovellukseen siirtämistä, julkaisemista tai muutoin saataville asettamista varten) Sovelluksessa mitään aineistoa, joka on suojattu tekijänoikeudella, tavaramerkillä tai muulla immateriaalioikeudella ilman sanotun immateriaalioikeuden omistajan nimenomaista suostumusta. Käyttäjät ovat vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat immateriaalioikeuksien loukkauksesta tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjän Sovellukseen lataamasta aineistosta.

 

TinyApp ei valvo tai tarkista käyttäjien Sovelluksessa julkaisemaa sisältöä. Käyttäjän tulee kulloinkin varmistua siitä, että käyttäjä on oikeutettu lataamaan ja syöttämään sisältöä Sovellukseen. Käyttäjät eivät saa ladata Sovellukseen mitään sisältöä, joka on laitonta tai muuten sopimatonta.

 

TinyApp-palvelulla on kuitenkin oikeus, mutta ei velvollisuutta, kaikkina aikoina valvoa Sovelluksen sisältöä, mukaan lukien Sovellukseen kuuluvat keskustelualustat, selvittääkseen näiden Ehtojen tai muiden TinyApp-palvelun antamien toimintaohjeiden noudattamisen sekä täyttääkseen soveltuvan lain, sääntelyn tai viranomaismääräyksen vaatimukset.

Irtisanominen

TinyApp-palvelulla on omaan harkintaansa perustuva oikeus irtisanoa tämä Sopimus päättymään välittömin vaikutuksin ja lakkauttaa TinyApp-tilisi sekä estää pääsysi TinyApp palveluun milloin tahansa, mikäli käytät Sovellusta näiden Ehtojen vastaisesti tai muulla tavalla, joka saattaa vahingoittaa TinyApp-palvelua tai Sovelluksen muita käyttäjiä.

 

Voit irtisanoa tämän Sopimuksen päättymään välittömin vaikutuksin lopettamalla Sovelluksen käyttämisen ja lakkauttamalla TinyApp-tilisi. Tilin poistopyyntö tulee osoittaa käyttäjäorganisaatiolle (päiväkoti).

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

 

Kaikki tästä Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena. Kuluttajilla on oikeus nostaa kanne kuluttajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Riitatapauksissa kuluttajat voivat myös saattaa asian Kuluttajariitalautakuntaan (kuluttajariita.fi) tai Euroopan Komission tarjoamaan ODR-palveluun (Online Dispute Resolution, ec.europa.eu/odr).

 

 

Mikäli sinulla on kysyttävää näistä Käyttöehdoista, voit olla meihin yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen hello@tinyapp.biz.