top of page
tinyApp logo.png

Ryhmän toimintasuunnitelmat
Kielten rikas maailma

Toimintakausi 2023-2023

Tavoitteet

Suomen kielen vahvistaminen.

Kielen rikastuttaminen ja kielitietoisuuden lisääminen.

hahmokuvat_8-02.png

Metodit ja aktiviteetit

Mitä tulette tekemään? Mitä metodeja käytätte?

Voit valita sisällöistä oman valintasi mukaan niitä toimintoja, jotka tukevat lapsiryhmäsi tarpeita:

Kuvakommunikointikorttien käyttö: Toiminnan kuvittaminen ja aktiivinen kuvakommunikaation käyttö arjessa. Kaikilla ryhmässä tulee olla samanlaiset kuvakortit ja on sovittava, mitä aktiivinen käyttö on. Digitaaliset kuvakansiot: Otetaan oikeat valokuvat esim. kuvat lapsista, kasvattajien kuvat, päiväjärjestys, ryhmätilat, värit, numerot, vaatekappaleet, sää ja ateriat.  Tehdään kaikille kuville omat kansiot aihepiireittäin.

Sovitun sanaston käyttö: Valitkaa lasten mielenkiinnon kohteista nousseet teemat, joita käytetään toiminnan suunnittelun pohjana. Valitkaa yhdessä sanat, joita haluatte lasten oppivan ja mitä käytätte kasvattajien kesken esim. villieläimiin liittyvät sanat ja Pokemoneihin liittyvät sanat (nousseet lasten mielenkiinnon kohteista).

Kirjojen lukeminen ja katsominen, sadutus: Valitaan kirjat kiinnostuksen kohteista ja lasten tarpeista lähtien. On tärkeä huomioida lasten erilaiset kielen osaamisen ja ymmärtämisen tasot satujen valinnassa, jotta jokainen lapsi pystyy keskittymään tarinan etenemiseen. Satuhetkiä voidaan pitää pienryhmissä, jolloin voidaan huomioida paremmin jokaisen lapsen taso ja osaaminen. Kirjan sivujen tai lukujen välissä käydään läpi luettu asia ja varmistetaan keskustelemalla ja kysymyksillä, että jokainen ymmärsi luetun. Kirjan tueksi voidaan ottaa tavaroita ja kuvia, jotka liittyvät kirjan tarinaan ja ovat näin tukena kuullun ymmärtämisessä. --> Ryhmässä luetuista saduista tehdään KirjaPuu, johon kaikista kirjoista otetaan kuva ja liimataan se puuhun. Kuvaa käytetään myöhemmin hyödyksi, jolloin lapset muistelevat pienryhmissä kirjan tapahtumia ja kertovat omalla tavalla tarinan eli sadutetaan satu uudelleen.

Kirjastoretket: Lapset pääsevät itse lainaamaan mieluisia kirjoja ja kiinnostavat kirjat motivoivat katselemaan ja kuuntelemaan tarinoita sitoutuneemmin. Luetuista kirjoista piirretään  kuvia, joista tehdään kartongille esitys ja lasten kuvaus mitä kirjassa tapahtui. Kirjoja ja tarinoita voidaan myöhemmin muistella kuvien avulla, jolloin lapset kehittävät kertovaa puhetta ja kuvailevaa puhetta.

Musiikki ja laulut: Valitaan ryhmälle lauluja, joista lapset pitävät ja aiheet ovat lapsista lähteneitä. Kuvitetaan laulun sanat, joka tukee sanojen opettelua, ymmärtämistä  ja muistamista. Lauluja voi äänittää ja videoida, joita voidaan katsella ja kuunnella lasten kanssa myöhemmin.

Liikunta: Sanajono, jossa aihepiireinä esim.eläimet, kulkuvälineet, värit (lapset tekevät jonon keksimillään sanoilla),  värihippa (lapsille kiinnitetään erivärisiä huiveja käteen kiinni, kasvattaja kertoo lapsille mitä väriä otetaan kulloinkin kiinni ja vaihdellaan kiinniotettavaa väriä), erivärisiä alustoja maassa ja kasvattaja kertoo minkä värisellä alustalle tulee siirtyä,  maa-meri-laiva -leikki.  

Kielitietoisuuden lisääminen: Miten ryhmässä puhutut kielet otetaan huomioon ja rikastetaan lasten kielitietoisuutta. Valitkaa lasten kanssa tiettyjä tervehdyksiä tai sanontoja, joita opettelette ryhmässä puhutuilla kielillä. Pyytäkää vanhempia kirjoittamaan ja nauhoittamaan omalla äidinkielellä samat tervehdykset tai sanonnat ja laittakaa kaikki kielet ja sanonnat ryhmään näkyville. Voitte opetella sanontoja yhdessä lasten kanssa nauhoja kuuntelemalla. Tuiki Tuiki Tähtönen ja Paljon Onnea vaan -laulut on käännetty monelle eri kielelle. Kuunnelkaa niitä yhdessä lasten kanssa ja miettikää, miltä eri kielet kuulostavat ja miten erikielinen tahti kuuluu puhuessa. Myös tiettyjä satuja on käännetty monelle eri kielelle ja voitte kuunnella niitä.  

Resurssit ja materiaalit

Mitä resursseja ja materiaaleja tarvitsette?

  • Kuvakommunikointikuvat tai iPad, Papunet-nettisivuilta tulostus

  • Lasten valitsemat kirjat ja tabletti, KirjaPuun askarteluun erivärisiä kartonkeja, liimaa ja sinitarraa.

  • Sovitut laulut ja niistä tehnyt kuvakortit.

  • Jumppaan erivärisiä huiveja, värilliset alustat ja eläinten kuvat.

Oppimisen alueet

Mitä oppimisen alueita toiminta kehittää?

TinyApp_icons_2018_I_grow.png

Kasvan, liikun ja kehityn

Liikuntaleikit, joissa huomioitu kielen kehitys.

TinyApp_icons_2018_Rich_world_of_languages.png

Kielten rikas maailma

Tutustutaan toisiimme ja vahvistetaan ryhmäytymistä erilaisin tutustumisleikein.

Laaja-alaiset osaamiset

Mitä laaja-alaisia osaamisia toiminta kehittää?

TinyApp_icons_2018_Participation.png

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Toiminta ja ryhmässä toistuvat teemat ovat ryhmän mielenkiinnon kohteista nousseita aiheita. Lasten osallisuus ja lasten mielenkiinnon kohteista nousseet aiheet ja teemat määrittävät ryhmän toiminnan aiheet. On tärkeää kertoa ja näyttää lapsille miten ne on otettu huomioon.  Lapsi kokee osallistuvansa ja vaikuttavan aiheisiin ja kokee itsensä ryhmän jäseneksi.

TinyApp_icons_2018_Multiliteracy.png

Digitaalinen osaaminen

Valokuvaus ja gallerian käyttö, tiedon etsiminen ja tulkitseminen.

TinyApp_icons_2018_Cultural_competence.png

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Kielitietoisuuden rikastus ja eri kieliin tutustuminen.

TinyApp_icons_2018_Thinking_and_learning.png

Ajattelu ja oppiminen

Kirjat ja sadutus.

bottom of page