top of page
tinyApp logo.png
TinyApp_tabs_green_bg_footer.png

Olemme Suomessa onnellisia ja ylpeitä maastamme ja kehityksestämme.
Ja varmasti syystäkin. 😉

 
Myös oppimisen osalta pyrimme koko ajan parempaan.
Miten me varhaiskasvatuksessa huomioimme pienimmät tulevaisuuden toivomme?

Näistä syistä me uskomme, että niihin kannattaa panostaa.

competences lp   (1).png

​​Suomessa varhaiskasvatuksen keskiöön on tuotu laaja-alaiset osaamiset ja oppimisen alueet. Näiden avulla halutaan tukea lasten oppimista…

Näistä syistä me uskomme, että niihin kannattaa panostaa.

1. Laaja-alaisten osaamisalueiden ja oppimisen avulla varhaiskasvattajat voivat ohjata ja tukea lapsia kehittämään monipuolisia taitoja ja kykyjä. Nämä taidot ja kyvyt auttavat lapsia oppimaan uutta tietoa, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan sekä yksin että muiden kanssa. 

2. Laaja-alaisten osaamisalueiden ja oppimisen avulla varhaiskasvattajat voivat tarjota lapsille sopivia ja heitä kiinnostavia kokemuksia. Lapsilähtöisyys ja lapsen toimijuuden tukeminen edistää oppimista nyt ja tulevaisuudessa.

3. Laaja-alaisten osaamisalueiden ja oppimisen avulla varhaiskasvattajat voivat auttaa lapsia löytämään harrastuksia ja aktiviteetteja, jotka heitä kiinnostavat ja joihin he voivat osallistua. Nämä harrastukset ja aktiviteetit tarjoavat lapsille mahdollisuuden oppia, kasvaa ja kehittää itseään.

 

Milloin viimeksi pohdit, miten laaja-alaiset osaamiset ja oppimisen alueet auttavat ja tukevat niin kasvattajia kuin lapsia yhdellä maailman parhaimmaksi arvioidun oppimispolun alkumetreillä?

Miten laaja-alaiset osaamiset ja oppimisen alueet tuodaan käytännössä varhaiskasvatuksen päivittäiseen toimintaan?

Suomalainen varhaiskasvatussuunnitelma tuo laaja-alaiset osaamiset ja oppimisen alueet pedagogisen toiminnan keskiöön, mutta päiväkodin arjessa on monta muutakin tärkeää asiaa.

Monipuolisten työtapojen ja laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen alueiden käyttö edellyttää, että näiden keskeisten sisältöalueiden tavoitteet ovat kasvattajilla kirkkaana mielessä. 

Laaja-alaiset osaamiset ohjaavat kokonaisvaltaista toiminnan suunnittelua. Oppimisen alueiden tulee olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa laaja-alaisten osaamisten tavoitteiden kanssa. 

Päiväkodin johtaja Sari Heiskanen Imatran varhaiskasvatuksesta kertoo kokemuksistaan näin:

“TinyApp-palvelun avulla suunnittelusta tuli heti järkevämpää ja helpompaa. Lisäksi laaja-alaiset osaamiset ja oppimisen alueet tulivat jokapäiväiseen tekemiseen ihan oikeasti. Ne näkyvät suunnitelmassa, ja kun näet asiat ja toistat, osaat ja muistat. 

 

Kasvattajien osaaminen kehittyi hienosti, erityisesti suunnitelmien ja dokumentoinnin kautta. Toiminnasta tuli tavoitteellista, ja laaja-alaiset osaamiset ja oppimisen alueet tulivat tutuiksi käytännössä. Suunnitellessa kasvattajat oppivat aidosti pohtimaan tavoitteita, eikä osaamisten kirjaaminen ollut vain kirjaamista.”

Miten laaja-alaiset osaamiset ja oppimisen alueet tulevat näkyväksi osaksi toimintaa TinyApp-palvelun avulla?

Alla näet TinyApp - raportit ryhmän erään päiväkodin lasten varhaiskasvatus- suunnitelmista ja pedagogisista toimintasuunnitelmista, joita on tehty.

Zrzut ekranu 2023-03-1 o 11.45.40.png

Raportit tuovat näkyväksi niin vasuihin kirjatut tavoitteet kuin toteutetuissa toiminnan suunnitelmissa huomioidut osaamisalueet. Tieto on ajantasaista ja aina helposti nähtävissä, olitpa suunnittelemassa uutta toimintaa tai pedagogisen tiimipalaverin sisältöä.    

 

Raportin pohjalta voidaan pohtia, ovatko vasut ja toimintasuunnitelmat “linjassa” toisiinsa nähden? Entä mitä pedagogista sisältöaluetta voisi painottaa enemmän? Tai mikä alue on jäänyt ehkäpä liian vähäiselle huomiolle. 

 

Kun nämä raportit näkyvät koko tiimille, muodostuu pedagogisesta toiminnasta aidosti näkyvää. Ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta tulee aktiivinen, päivittäistä pedagogiikkaa muokkaava dokumentti.  

 

Tavoitteenamme on auttaa paremman pedagogiikan, oppimisympäristöjen ja työvälineiden avulla kasvattajia tarjoamaan inklusiivisemman ja henkilökoh- taisemman oppimispolun.

 

Olemme koonneet kasvattajille myös kätevän oppaan, josta voit helposti muistuttaa mieleen ja ottaa käyttöön kunkin alueen keskeiset tiedot.

Lataa tästä TinyApp-tiimin laatima kätevä opas käytännönläheisine vinkkeineen.

Tiedätkö, miksi TinyApp on erilainen palvelu varhaiskasvatukseen?

1. TinyApp rakentuu pedagogiikalle ja pedagoginen viitekehys läpäisee kaikki TinyApp-toiminnallisuudet. 

2. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten pedagoginen osaaminen kehittyy heidän käyttäessään palvelua. 

3. TinyApp-palvelu pitää huolen siitä, että toiminnat ovat monipuolisia, vaihtelevia ja vastaavat varhaiskasvatuksen ja lasten yksilöllisiin pedagogisiin tavoitteisiin.

TinyAppAnimation_AssessedPlan_TeacherAnd

Anna TinyApp-tiimin näyttää kuinka palvelumme

  1. helpottaa kasvattajien työtä, 

  2. kuinka paljon vähemmän aikaa menee toiminnan suunnitteluun ja 

  3. kuinka paljon vahvemmin lasten oppimista ja kasvua voi tukea palvelun tuottaman tiedon avulla

TinyApp_tabs_green_bg_footer.png

Haluatko?

TinyApp tukee suomalaisen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista ja seurantaa.

TinyApp_technical_details.png
bottom of page