top of page
tinyApp logo.png

Ryhmän toimintasuunnitelma
Lukuviikko

17.-24.4.2023

Tavoitteet

hahmokuvat_6B.png

Kielen rikastuttaminen ja monilukutaidon vahvistaminen:

  • Tutustutaan ja luetaan lasten itse valitsemia kirjoja ja vieraillaan kirjastossa. Tutustutaan lasten mielenkiinnon kohteiden mukaisesti monipuoliseen kirjallisuuteen ja sisältöihin. Vahvistetaan lasten myönteistä suhtautumista tarinoihin, satuihin ja kirjallisuuteen.

  • Tulkitaan, arvioidaan ja kuvaillaan eri tekstejä, kuvia ja videoita. 

  • Tuetaan ja vahvistetaan lapsen kerronnallista ja kuvailevaa puhetta eri toiminnoilla. 

 

Digitaalisten välineiden käytön opettelu ja digitaalisen sisällön tuottaminen: 

  • Tehdään videohaastattelu ja kirja-arvio iPadilla.

  • Opetellaan lähettämään videoita ja viestejä TinyApp-sovelluksella. 

  • Opetellaan käyttämään StopMotion-sovellusta, tekemään animaatioita ja siihen tulevien materiaalien askartelu. 

Metodit ja aktiviteetit

Mitä tulette tekemään? Mitä metodeja käytätte?

Kirjastoretki (Oodiin tai omaan lähikirjastoon): 

Vieraillaan lukuviikkoa edeltävänä perjantaina kirjastossa koko ryhmän kanssa. Olemme koonneet ryhmän lasten pedagogisista tiedoista lasten mielenkiinnon kohteet ja lasten toiveet opittaville asioille. Lapset saavat lainata mieleisensä kirjan, joka käsittelee näitä kyseisiä aiheita. 

 

Lukupiirit

Tutustutaan ja luetaan joka aamu aamupiirillä yksi lasten valitsema kirja ja otetaan kuva iPadilla kirjan kannesta. On tärkeä huomioida kirjan läpikäynti, kuvien katseleminen ja niihin tutustuminen lasten omaan tahtiin. Tehdään myös videohaastattelut ja kirja-arvio lasten ajatuksista ja kokemuksista liittyen satuun ja kirjan sisältöön. Lapset saavat kertoa kirjan sisällöstä videohaastattelussa omin sanoin. Miten varmistan ja huomioin kasvattajana, että jokainen lapsi ymmärtää mitä sadussa/kirjassa tapahtuu ja jaksaako jokainen pysyä sadun juonen mukana? Toimitaan aamupäivät pienryhmissä, jotta kirjan läpikäyminen ja tutustuminen on kiireetöntä ja lapsilla on aikaa kysyä ja kuunnella omaan tahtiin. Pienemmässä ryhmässä on myös helppo tarttua lasten havaintoihin, ajatuksiin ja reaktioihin ja keskustella mitä tunteita tarinat herättävät. 


 

Dokumentointi:

Videot lähetetään myös perheille TinyApp-mobiilin kautta. Esitellään viestissä päivittäin, mikä kirja on luettu ja lähetetään kirjan kansikuva. Mietitään yhdessä lasten kanssa viestin sisältö, lisätään kirja-arviot ja -haastattelut viestiin. Lapset voivat muistella ja kertoa kirjojen sisällöstä vielä enemmän kotona. 

 

Lepohetket: 

Lepohetkellä luetaan aamupäivällä luettua kirjaa. Toistamalla ja kertaamalla sadun juonta ja tapahtumia, lapset muistavat ja mahdollisesti kokevat tarinan tapahtumia eri tavalla.

 

Animaation teko: 

Tehdään pala-animaatio StopMotion-sovellusta hyödyntäen. Tutustukaa yhdessä lasten kanssa sovelluksen käyttöön ja kerro, mikä animaatio on. Pala-animaatio tehdään itse askarrelluista osista, hahmoista ja taustasta. Kerätkää animaation tekoa varten päähahmot jokaisesta luetusta kirjasta ja keksikää yhdessä tarina hahmojen välille. Kirjatkaa tarina ylös ja keksikää yhdessä mahdolliset vuorosanat ja äänitehosteet. Pala-animaatiossa paloja siirretään jokaisessa kuvassa hieman ja animaatio rakentuu monista kymmenistä kuvista.  Kuvataan animaatio valmiiksi sovelluksella ja lisätään äänitetyt vuorosanat ja äänitehosteet. Vuorosanat ja äänitehosteet lisätään aina oikeaan kuvaan. Valmis animaatio katsotaan yhdessä nauttien popcornin kera.

Resurssit ja materiaalit

Mitä resursseja ja materiaaleja tarvitsette?

Kirjastokortti ja reppu kirjoille. Kirjat pidetään korissa ryhmätilassa, josta lapset voivat niitä omatoimisesti käydä lukemassa. iPad videointiin, kuvien ottamiseen ja viestien lähettämiseen. Askartelutarvikkeita animaation tekemiseen: pahvia, erivärisiä papereita, kyniä ja liimaa.

Oppimisen alueet

Mitä oppimisen alueita toiminta kehittää?

TinyApp_icons_2018_Diverse_forms_of_expression.png

Ilmaisun monet muodot

Tutustutaan monipuolisesti eri ilmaisun muotoihin. Tulkitaan, arvioidaan ja keksitään kuvia, tekstejä ja videoita. Tuetaan lasten sanallista ilmaisua.

TinyApp_icons_2018_Rich_world_of_languages.png

Kielten rikas maailma

Tutustutaan erilaisiin teksteihin satujen ja tietokirjallisuuden kautta. Tuetaan ja rohkaistaan lasta monipuolisen kuvailevaan ja kerronnallisen puheen tuottamiseen. Rohkaistaan lasta keksimään omia satuja ja tarinoita. Annetaan tilaa lapsen mielikuvitukselle.

Laaja-alaiset osaamiset

Mitä laaja-alaisia osaamisen alueita toiminta kehittää?

TinyApp_Multiliteracy.png

Monilukutaito

Harjoitellaan, miten lähetetään viesti kuvalla ja videolla vanhemmille. Tutustutaan ja tulkitaan erilaisia tekstejä ja kuvia. Harjoitellaan sisällön tuottamista haastatteluilla ja oman animaation suunnittelulla.

TinyApp_icons_2018_Multiliteracy.png

Digitaalinen osaaminen

Harjoitellaan iPadin käyttöä, videoiden ja kuvien ottamista. Harjoitellaan puheen äänittäminen ja äänitehosteiden tekemistä. Tutustutaan StopMotion-sovellukseen ja animaation tekemiseen.

bottom of page