top of page
tinyApp logo.png

Ryhmän toimintasuunnitelmat
Museopäivä

18.05.2022

Tavoitteet

Museoilla on voima muuttaa maailmaa ympärillämme; ne opettavat meille jotain menneisyydestämme ja avaavat mielemme uusille, luoville ideoille, jotka tukevat tulevaisuuden rakentamisessa. Museopäivän tavoitteena on tutkia museoiden mahdollisuuksia saada aikaan muutosta yhteisössään esimerkiksi digitalisaation kautta. Tämän myötä museoista on tullut helpommin saavutettavia ja kiinnostavampia ja siihen keskitymme tänään suunnitelmassamme. Jos me emme pääse museoon - tuodaan museo meille!

hahmokuvat_6B.png

Tutustua erilaisiin museoihin virtuaalisesti lasten mielenkiinnonkohteet huomioiden

Hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa saavuttavuuden näkökulmasta

Metodit ja aktiviteetit

Mitä tulette tekemään? Mitä metodeja käytätte?

Mennään museoon! Tutustu oman paikkakuntasi museotarjontaan ja sovi sinne vierailu. Sopikaa ennen käyntiä lasten kanssa mitä tulee huomioida museoon mennessä. Millaisia kokemuksia lapsilla on museoista? Mitä he haluavat tietää? Mikäli paikkakunnallanne ei ole nyt juuri teille sopivaa museo, voitte tehdä museoretken myös virtuaalisesti:

Opastettu kierros muumimuseossa löytyy https://areena.yle.fi/1-50495147. Katsokaa kierros yhdessä. Varaa ryhmään kuvallisia muumikirjoja ja lapset voivat luoda omat taideteokset ja perustatte ryhmään oman taidenäyttelyn muumi -teemalla.

Mitä kaikkea voi tehdä lasista? Tutustukaa Suomen lasimuseoon virtuaalisesti: https://www.suomenlasimuseo.fi/virtuaaliesittely

Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha: https://www.google.com/maps/@60.1752855,24.9456833,0a,82.2y,282.91h,74.47t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipN-vaQm5HjvewcxEw8ILYLGwCL2MmlVr8BsVx1d!2e10?source=apiv3

6 -vuotiaan Ellin elämään 1920 -luvulla voitte tutustua linkin kautta http://www.riihisaari.info/verkko/elli/elli.htm Sivustolla on hyvin vinkkejä toimintaa ohjaamaan

Lisää virtuaalimuseoita löydät: https://museot.fi/vieraile-virtuaalimuseoissa

 

VINKKI! Mikäli innostuitte virtuaalisista museokierroksista, miltä näyttäisi virtuaalinen kierros teidän päiväkodissa? Vastaavanlaisen esityksen voi tehdä Thinglink -sovellusta hyödyntäen. Voit tutustua palveluun digipäiväkoti positiivarin esittelyn kautta https://www.thinglink.com/scene/990183920366518273 . Jos innostuit, tehkää myös oma!

Resurssit ja materiaalit

Mitä resursseja ja materiaaleja tarvitsette?

Verkkoyhteyden, tabletin tai tietokoneen, älytaulun/television tms. joka tekee katselusta mukavampaa

Tutustu ennalta valitsemaanne materiaaliin ja varaa muu välineistö sen mukaan

Oppimisen alueet

Mitä oppimisen alueita toiminta kehittää?

TinyApp_icons_2018_Rich_world_of_languages.png

Kielten rikas maailma

Kokemuksista keskustelu.

TinyApp_icons_2018_Me_and_my community.png

Minä ja meidän yhteisömme

Kulttuuriperintö haltuun. Elinpiirin laajeneminen. Jos mennään oikeasti museoon; lähiympäristö tutuksi.

TinyApp_icons_2018_Exploring_and_interacting.png

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Havainnoidaan lukumääriä ja eri asioita ympäristössä.

TinyApp_icons_2018_Diverse_forms_of_expression.png

Ilmaisun monet muodot

Lasten tulkinnat kuvallisista viesteistä. Taide ja kulttuuri.

TinyApp_icons_2018_I_grow.png

Kasvan, liikun ja kehityn

Jose mennään konkreettisesti museoon; kävely, lähiliikenteessä liikkuminen, säännöt.

Laaja-alaiset osaamiset

Mitä laaja-alaisia osaamisen alueita toiminta kehittää?

TinyApp_icons_2018_Thinking_and_learning.png

Ajattelu ja oppiminen

Ympäristön jäsentäminen, ihmettely ja oivaltaminen, oppimisen ilo, kysyminen, luovuus.

TinyApp_icons_2018_Participation.png

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Lasten ajatusten kuuleminen, ryhmän yhteinen kokemus, kulttuurinen pääoma, sosiaalinen pääoma, jokaiselle lapselle pääsy kulttuurisesti merkittävään kokemukseen.

TinyApp_icons_2018_Multiliteracy.png

Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Kuvallisten viestien lukeminen, kuvalukutaito, lapsille soveltuvat kulttuuripalvelut, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen saavutettavuudessa.

TinyApp_icons_2018_Taking_care_of_oneself.png

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Jos mennään konkreettisesti museoon; turvallinen liikkuminen, mahdollisesti kestävä kehitys, jos hyödynnetään julkisia kulkuvälineitä.

TinyApp_icons_2018_Cultural_competence.png

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Toisiin kulttuureihin tutustuminen, lasten kulttuurisen identiteetin vahvistaminen ja hyvien tapojen huomiointi.

bottom of page