top of page
tinyApp logo.png
TinyApp_tabs_green_bg_footer.png

TinyApp on Suomessa nimenomaan varhaiskasvatuksen pedagogisia prosesseja ja tiedolla toimimista varten kehitetty digitaalinen palvelu kasvattajille ja varhaiskasvatuksen johdolle.

Pitoa pedagogiikalla - tule mukaan!

TinyApp palvelee varhaiskasvatuksen tavoitteita

Alalla puhutaan jo kasvattajakadosta. Ja tähän pulmaan etsitäänkin ratkaisuja valtion taholta. Vaikka koulutusta lisätään ja muitakin alan pullonkauloja tutkitaan, näiden toimien tuomaa apua saadaan odotella vielä pitkään.

 

Mutta oletko jo törmännyt  tiedon ja osaamisen katoon? Kun kasvattaja lähtee, lähteekö hänen mukanaan myös pedagogiset suunnitelmat, pedagogisen toiminnan toteutus, seuranta ja arviointi? 

Robotitko ratkaisuksi koulutusalalle?

Ei vielä ehkä robotteja, mutta kyllä toimivaa teknologiaa varhaiskasvatuksen pedagogisten ydintoimintojen tueksi tarvitaan. Tiedon määrä ja laatu kasvavat kun tavoitteet laajenevat ja monipuolistuvat.

Teknologiaa, joka palvelee varhaiskasvatusta, ei niin että varhaiskasvatus palvelee teknologiaa.

Siksi siis TinyApp on kehitetty!

Varhaiskasvatuksen tavoitteet

Varhaiskasvatuksen tavoitteet ovat kehittyneet merkittävästi viime vuosien aikana. Lapsilähtöinen toiminta, lasten ja perheiden osallisuuden kasvattaminen, laaja-alaiset osaamiset ja oppimisen alueet, pedagoginen dokumentointi, lasten kolmitasoinen tuki ja inkluusio ovat osa varhaiskasvatuksen tavoitteista.

Tiedon määrä moninkertaistuu

Pedagogisen toiminnan merkitys toiminnalle nähdään ensiarvoisena. Mutta pedagiikaan systemaattinen ja tavoitteellinen toteutus ei onnistu ilman jatkuvasti käytettävissä olevaa tietoa. Monipuolisen tiedon perusteella varhaiskasvatuksen pedagaogista toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja seurataan. Kun toimintaa peilataan tavoitteisiin, kertyy tietoa, joka vaikuttaa eteenpäin. 

Työvoima vaihtuu jatkuvasti

Tänään varhaiskasvatuksen ammattilaiset vaihtavat työpaikkaa usein, sijaisia on paljon ja pätevistä ammattilaisista on jo krooninen pula. Jos pedagoginen tieto, toiminta ja tavoitteet ovat lähinnä henkilökunnan muistin varassa, varhais-kasvatuksen laatu on erittäin haavoittuvainen ja subjektiivinen.

Uusillä työvälineillä saadaan tuloksia 

Laajat ja kehittyvät varhaiskasvatuksen tavoitteet lisäävät alalla käsiteltävän tiedon määrää ja sisältöä. Uudistuvat tavoitteet edellyttävät järkevää johtamista, toimintamalleja ja työvälineitä, jotka tukevat toiminnan suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Työvälineiden tulee myös toimia varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä, joka ei ole toimisto.

TinyApp tuo kasvattajien käden ulottuville kaiken pedagogista toimintaa tukevan käytännön tiedon. Lapsiin liittyvät havainnot, pedagoginen dokumentointi, varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteet ja niiden toteutuksen ja toiminnan arviointi. Kaikki tieto on käytettävissä yhdessä ja samassa paikassa, ja koko kasvattajatiimille.

Jäävätko pedagogiset tavoitteet ja toiminta kasvattajan muistin varaan?

Kuvittele tuttu tilanne, jossa uusi opettaja aloittaa ryhmässä. 

 

Hän näkee TinyApp-sovelluksesta oman ryhmänsä lapset, heidän tarpeensa, toiveensa ja vahvuutensa. Hän näkee ryhmän tavoitteet kokonaisuutena tai lapsikohtaisesti. Hän voi tutustua ryhmässä jo toteutettuun toimintaan ja toiminnan arviointiin. Vain minuuteissa, opettaja saa hyvän katsauksen ja ensituntuman ryhmän toimintaan ja lapsiin. 

 

Teknologia ei korvaa lasten kanssa läsnäoloa, tutustumista ja toimintaa. Mutta teknologian avulla varhaiskasvatuksen ammattilaiset saavat tuekseen tietoa, joka helpottaa, nopeuttaa ja vahvistaa heidän osaamisensa käyttöönottoa lasten eduksi.

Untitled design (31).png

Johtaako johtaja pedagogiikkaa mutulla vai tiedolla?

Screenshot 2022-05-23 at 12.30.47.png

Jääkö pedagogiikan johtaminen varhaiskasvatuksen kaaoksen jalkoihin? 

Entä jos johtajana voisit seurata oman pöytäsi äärestä, kuinka eri yksiköissä pedagogiikka toteutuu?

Miten johtajana näet varhaiskasvatuksen keskiössä olevien laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen tavoitteiden todellista toteutumista kussakin päiväkodissa? Onko käytössäsi selkeää faktaa siitä, missä tavoitteisiin päästään ja missä ei? Johtaisit pedagogiikkaa ja voisit faktan pohjalta tarjota tukea tai koulutusta sitä tarvitseville.

Ja mitä jos voisit lisätä varhaiskasvatuksen ja sen tavoitteiden tärkeyden ymmärtämistä myös kunnan/kaupungin päätöksentekijöiden keskuudessa selkeästi pedagogisen datan avulla?

TinyApp-sovellus antaa johtajalle automaattisesti, jatkuvasti ajan tasalla olevan ja selkeän näkymän varhaiskasvatuksen tavoitteiden ja toiminnan toteutumiseen.

TinyApp palvelee ja tukee kasvattajia 

 

TinyApp-sovelluksen avulla kasvattajien kuormitus helpottuu, kun tieto pedagogisesta toiminnasta ja tehdyistä dokumenteistat on jatkuvasti käytettävissä kun suunnitelaan ja toteutetaan toimintaa. TinyApp näyttää automaattisesti toimintaa ohjaavaa tietoa, ja yksi toiminto palvelee niin kasvattajan pedgaogista toimintaa kuin vaikkapa perheen osallistamista.

 

  • Koko tiimi näkee lapsen vahvuudet, mielenkiinnon ja harjoittelun kohteet juuri nyt

  • Lapsilähtöistä toimintaa on helppo suunnitella ja toteuttaa, kun koko tiimillä on tieto lasten mielenkiinnon kohteista

  • Pedagogisen dokumentoinnin avulla näet, minkälaista toimintaa on toteutunut niin yksittäisen lapsen kuin ryhmän kohdalla

  • Osallistat perheet avaamalla näkymän varhaiskasvatuksen tavoitteisiin ja oman lapsen kokemuksiin

  • Voit suunnitella ryhmän tavoitteet ja seuraat tavoitteiden toteutumista 

Zrzut ekranu 2022-09-2 o 13.35.13.png

TinyApp on helppo ottaa käyttöön

TinyApp-palvelun käyttöönotto on kätevää, sillä toiminnot ovat kasvattajille tuttuja. Hyödynnämme myös modernia digiajan teknologiaa, ja haluamme pitää palvelun helposti käytettävänä. 

TinyApp-palvelun käyttöönotto on kätevää:
1. Palvelu voi käyttää Android- tai iOS-älypuhelimella ja / tai tabletilla sekä tietokoneen Chrome tai Safari-selaimella. 
2. Järjestämme napakan ja ensiluokkaisen käyttöönottokoulutuksen valitsemananne aikana.
3. Tarjoamme jatkuvan käyttötuen henkilöstöllenne sekä vanhemmille.

Tutustu TinyApp-palvelun voi hankkia suoraan nettikaupasta kuukausihintaan, tai voit kysyä tarjousta pia@tinyapp.biz.

Kun haluat selättää varhaiskasvatuksen kaaoksen ja antaa tämän päivän lapsille mahdollisuuden tavoitteelliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, tutustu ja koe TinyApp!

Otetaan käyttöön fiksut ja motivoivat toimintatavat ja -välineet ja pidetään yhdessä kiinni kasvattajistamme?


TinyApp - pitoa pedagogiikkaan!

TinyApp_arrow_down_green.gif
TinyApp_tabs_green_bg_footer.png

Kyllä, haluan kuulla, kuinka TinyApp voi auttaa toiminnassamme:

kiitos, otamme yhteyttä pian!

bottom of page