Johtaminen muutoksen keskellä: nyt tarvitaan sisua ja tietoa

Jatkuvassa muutoksessa ja tiukoissa paikoissa korostuvat perusasiat. Osana TinyApp-haastattelusarjaa pääsimme haastattelemaan yli 30 vuotta varhaiskasvatuksen maailmassa työskennellyttä Marja Kaijalaa Sisu Akatemialta. Marja työskentelee nykyään erityisesti valmennusten parissa varhaiskasvatussektorilla ja päiväkodin omistajana. Aiemmin hän on toiminut johtajana yksityisessä päiväkodissa. Pääsimmekin juttelemaan erityisesti johtamisesta varhaiskasvatuksen kentällä muutoksen keskellä.
Johtaminen muutoksen keskellä: nyt tarvitaan sisua ja tietoa - Marja KaijalaUusi normaali ja poikkeustila. Mikä varhaiskasvatuksen arjessa on tärkeää muistaa?


Marja toteaa, että kaikkein tärkeintä ovat ne samat asiat, jotka ovat aina kaikkein tärkeimpiä, eikä poikkeustilanne sinällään muuta tätä. Marja nostaa esiin turvallisuudesta huolehtimisen, kattaen niin fyysisen kuin psyykkisen huolehtimisen eli käytännössä sen miten lasta kohdellaan, miten hänet kohdataan ja miten häneen suhtaudutaan jokaisessa hetkessä. Erityisen tärkeänä seikkana Marja korostaa yhteyden säilyttämistä, eli sitä miten ihmiset pysyvät yhteydessä toisiinsa, sekä aikuisten kesken että myös lasten kanssa. Ihmisillä pitää olla mahdollisuus tietää mitä tapahtuu ja mistä on kysymys. Kolmantena erityisen tärkeänä asiana Marja nostaa esille, että kasvattajana on tärkeää pitää mielessä, että lapsi oppii koko ajan. Sisällöllisesti opit voivat erota aiemmista suunnitelmista, mutta lapsi oppii valtavasti tällä hetkellä esimerkiksi siitä miten aikuiset toimivat ja miten he toisia kohtelevat tässä poikkeustilanteessa.Tärkeitä asioita. Miten tätä kaikkea pitäisi johtaa?


Marja tuo esille, että varhaiskasvatuksen arjessa ilman pandemiaakin on välillä kaaoksen tuntua ja muuttuvia hetkiä, jotka voivat tuoda epävarmuutta. Oleellinen kysymys onkin miten tasapainoilla muutostarpeen ja pysyvyyden kanssa. Marja korostaa että johtajan on tärkeää pyrkiä tunnistamaan kaikkein olennaisimpia asioita, eli niitä joiden ainakin täytyy toteutua. Toisaalta samanaikaisesti tulee hahmottaa, mistä voidaan vähän hellittää. Nämä tulee selkeyttää ensin itselleen ja sitten muille.


Toisena asiana Marja nostaa esille tiedon ja tiedonkulun turvaamisen tärkeyden. Esihenkilöille on tuttua, että “kun tieto loppuu, niin tulkinnat alkaa” ja “tunne täyttää tiedon aukot”. Marja korostaa, että ihmisen täytyy saada tietää sen hetken kannalta oleelliset asiat, jotta heillä on mahdollisuus ennakoida, reagoida ja toimia tarkoituksenmukaisella tavalla.


Marja pitää kolmantena kaaoksen taltuttajana esimiehen omaa tiedostavaa ja tiedostettua toimintaa. Marja kannustaa ottamaan otsalohkon aktiiviseen käyttöön, eli johtaja ei vain reagoi ympärillä tapahtuvaan, vaan astuu tarvittaessa kaksi askelta taaksepäin ja keskittyy myös rauhoittamaan ihmisiä tunnemylläkän keskellä.Kolmen kohdan lista tuntuu kieltämättä toimivalta meille jokaiselle tilanteesta riippumatta, ollaan siis perusasioiden äärellä. Miten näitä voisi lähteä konkreettisesti edistämään johtajana tai tiimiläisenä?


Johtajan kannattaa Marjan mukaan käyttää niitä kaikkia olemassaolevia työvälineitä, joiden avulla hän pystyy edistämään, tehostamaan ja parantamaan tiedonkulkua ja ihmisten välistä yhteistyötä. Tämä voi tarkoittaa muun muassa konkreettisia sähköisiä työkaluja. Marja tuo myös esille, että esihenkilönä kannattaa hyödyntää “mielen työkaluja”, joilla voi itseään kehittää ja jotka antavat uskallusta ottaa esimerkiksi rohkeutta vaativia asioita puheeksi.


Tiimiläisille puolestaan Marja korostaa yhteistyön merkitystä ja siteeraa Florence Nightingalea, joka on sanonut “menestyksemme on kiinni siitä kuinka menestyksekkäästi teemme yhteistyötä”. Yksilöllä siis on vastuu siitä, että jokainen tiedostaa oman osuutensa onnistumisen kokonaisuudesta. Marjan mukaan tämä pätee niin jääkiekkojoukkueeseen kuin myös päiväkotiympäristössä. Hyvän yhteistyön edellytykset palaavat takaisin yllä mainittuun vuorovaikutukseen ja tiedonkulun sujuvuuteen.Isoja asioita ja meille jokaiselle jotakin. Mihin kolmeen asiaan kannustaisit varhaiskasvatusjohtajia laittamaan aikaa nyt?


Ensimmäisenä Marja tuo esille tiedonkulun turvaamisen, josta on ollut jo puhe. Tiedon hyödynnettävyys ja ymmärryksen jakaminen, yhteisen käsityksen muodostaminen ja yhteinen ymmärrys siitä mitä tapahtuu ja miten kannattaisi toimia ovat ensiarvoisen tärkeitä.


Toisena asiana Marja korostaa, että ihmiset on tärkeää kohdata aina - mutta myös nyt poikkeustilanteessa. Eli kuulla ja kuunnella sekä kiinnittää huomiota siihen, miten ihmiset puhuvat ja mistä he puhuvat.


Marja kannustaa myös luottamaan ja tätä hänen mielestään ei voi koskaan korostaa liikaa. Ensinnäkin Marja kannustaa luottamaan ihmisten kykyyn ja haluun toimia oikein, niin epidemian aikana kuin myös tilanteen normalisoimisen eri vaiheissa kohti koronan jälkeistä aikaa.Luottamusta todellakin tarvitaan. Onneksi meillä työskentelee päiväkodeissa huippuammattilaisia joiden ammattitaitoon ja osaamiseen voimme luottaa nyt muutoksen keskellä kuin myös uusissa tuulissa, lasten palattua päiväkoteihin.


Kuuntele Marja Kaijalan koko haastattelu täältä, jossa päästään syvemmälle muutoksen johtamiseen ja älyllisen ahkeruuden kannustamiseen.