top of page
TinyApp_tabs_green_bg_footer.png

Liperin varhaiskasvatus ja TinyApp kehittävät yhdessä digitaalista toimintatapaa varhaiskasvatukseen

TinyApp-tiimille on ollut ilo kulkea Liperin varhaiskasvatuksen matkassa jo vuodesta 2019. Alusta alkaen olemme tehneet läheisesti yhteistyötä ja vuosittaiset keskustelut molempien osapuolien kehittämisprojekteista ja suunnitelmista ovat muotoutuneet yhteiseksi toimintamalliksi. Tämän vuoden maaliskuussa vierailimme paikan päällä Liperissä. Tapasimme varhaiskasvatuksen johtoa ja työntekijöitä laajasti, ja olikin todella hienoa päästä ihan kasvotusten päivittämään kokemuksia ja miettimään tulevia kehittämistarpeita.


TinyApp-asiantuntija Heini Mäntynen sai Liperissä lämpimän tervetuloa-toivotuksen itse tehtyjen karjalanpiirakoiden kera.


Viestintä Liperissä on muuttunut TinyApp-palvelun myötä


Liperi lähti yhteistyön alussa kehittämään nimenomaan viestintää. Liperin varhaiskasvatusjohtaja Sirkka Helisten kertoo, että viestintä on todellakin muuttunut TinyApp-sovelluksen myötä. Myös palvelusuunnittelija Katja Penttinen yhtenä pääkäyttäjänä kokee, että Liperin koko asiakaskunnalle viestiminen on helpottunut ja yhteiset viestit lähtee kätevästi kaikille perheille.


Liperissä ollaan huomattu, että ryhmien toiminnasta viestiminen on odotettua ja toivottua perheiden parissa. Jos viestintää ei tulekaan, moni vanhempi kyselee nykyään herkästi viestien perään kertovat Liperin kasvattajat: “Perhe etsii kuvista ja videoista omaa lastaan. Ja jos viestiä ei tule, mietitään miksi ei.”


Miten tietoturvallinen yhteistyö ja viestintä perheiden kanssa teillä sujuu? Ota yhteyttä kun haluat kuulla miten TinyApp voi auttaa!


Viestinnän monet muodot tukevat hyvin perheiden osallistamista


Liperissä viestintä vanhempien ja päiväkodin välillä on tänä päivänä säännöllistä ja toteutuu johdonmukaisesti täysin TinyApp-sovelluksen kautta. Päiväkodeista lähtee päivittäin tietoa ryhmien toiminnasta ja lasten arkeen liittyvistä asioista. Hienoa on se, että viestintä on myös interaktiivista. Viestejä luetaan perheissä ja niihin myös vastataan! Lisäksi vanhemmat viestivät aktiivisesti ja helposti päiväkodin suuntaan Chat-palvelun avulla arjen nopeista muutoksista ja huomioista, kuten puuttuvista kurahaalareista tai vaihtuneesta hakijasta. Kasvattajat näkevät sovelluksesta, että viestit saavuttavat perheet, eikä viestien perillemenosta tarvitse näin olla huolissaan.


Viestiminen toiminnasta kietoutuu ryhmissä viikko- tai kuukausikirjeen ympärille. TinyApp-viestissä on helppoa kertoa, mitä seuraavien päivien ja viikkojen aikana tullaan tekemään ja mitä myös vanhempien on hyvä ottaa huomioon.


Viikkokirjettä seuraavat viestit, joissa ryhmät dokumentoivat toteutunutta toimintaa kuvien, videoiden ja tekstin avulla. Näin suunnitelmien toteutuminen käytännössä näkyy selkeästi vanhemmille.


Vanhemmat kertovat, että lapsien ryhmistä tulleet kuvat ja viestit siirtyvät nykyään usein myös vanhempien työpaikalla kahvipöytä-keskusteluihin.

Liperin varhaiskasvatuksessa voidaankin hymyillen todeta, että viestintä on näin ollen hyvin onnistunutta. Vanhemmat lukevat ja tietävät ryhmien toiminnasta ja osallistuvat Liperin varhaiskasvatuksen arkeen.


Viestintä tukee myös johtajan toimintaa


Johtajan näkökulmasta TinyApp auttaa pysymään mukana varhaiskasvatuksen arjessa. Johtaja pääsee näinä päivinä harvemmin osallistumaan päiväkodin ryhmien arkeen, joten TinyApp on korvaamaton apulainen.


Päiväkoti Taikametsän johtaja Taina kertoo: “Myös johtajana pysyn mukana yksittäisten lasten arjessa mukana ja näen lasten kehityksen, oivallukset ja oppimisen. Vaikka kaikkien lasten kohtaamisia ei ehdikään tekemään joka päivä, niin juuri viestien kautta voin lapsia nähdessä aloittaa keskustelun ja kehua lasta hänen tekemistään ja kokemistaan asioista. Näin voin luoda ja vahvistaa myös johtajan ja lasten välistä luottamusta.”


Taina kertookin ottaneensa tavaksi lukea itsekin ryhmistä perheille lähetettyjä “Minun päiväni-viestejä”. Minun päiväni-viesti lähtee lapsen vanhemmille, ja siinä keskitytään kyseisen lapsen päivän kokemuksiin. Yksilöllinen havainnointi kiinnittää myös vanhemmat paremmin lapsen varhaiskasvatukseen, jatkaa Taina.


Liperin viestinnän tulevaisuuden suunnitelmat

Liperin varhaiskasvatuksen tavoitteena on olla tekemässä hyvää, laadukasta ja kehittyvää varhaiskasvatusta. Myös viestinnän osalta tämä tarkoittaa jatkuvaa kehitystä. Liperissä koetaan, että vanhempien osallisuutta varhaiskasvatuksessa pitää aina vain vahvistaa, sekä tehdä heille näkyvämmäksi, mitä oikeasti siellä päiväkodissa tapahtuu.


Myös Liperin kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa kerrotaan viestinnän periaatteet, kuinka usein ja minkälaista viestintä kunta haluaa tukea.


Keväällä 2023 viestinnän kehityksessä on tavoitteena rakentaa Liperiin toimiva viestintäsuunnitelma, jonka avulla viestien sisällöt ja säännöllisyys tukee tasa-arvoa jokaisessa yksikössä ja jokaisen lapsen ja perheen kohdalla. Suunnitelmaa tehdessä mietitään mm. minkälaista kieltä ja kerrontaa kasvattajat käyttävät, ketkä ovat viestin vastaanottajia ja miten pedagogiikka näkyy viestien sisällössä.


TinyApp on mukana viestintäsuunnitelman toteuttamisessa päivittäisessä käytössä. Hyvän yhteistyön parasta antia syntyy, kun mietitään tavoitteet ja toimintatapa yhdessä. Näin Liperin viestintäsuunnitelma saadaan jalkautumaan tasavertaisesti arkeen, ja toteutumista voidaan seurata ja kehittää.


Varhaiskasvatus kehittyy jatkuvasti ja niin myös TinyApp


1.8.2022 lapsen tuki sai vahvistavan muutoksen varhaiskasvatuslaissa. Samalla lapsen tuki jaettiin kolmiportaiseen tukeen, yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.


TinyApp-asiantuntijan vieraillessa Liperissä keskusteltiin siitä, miten uusi tukimalli näkyy lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa ja sen kautta päivittäisessä toiminnassa. Tutustuimme TinyApp-sovelluksen tarjoamaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma- lomakkeeseen yhdessä ja keräsimme kokemuksia ja palautetta sen käytöstä. Sovimme Liperin tukitiimin kanssa jatkopalaverin, jossa tulemme käymään läpi kehitettäviä asioita ja Liperin tarpeita liittyen lapsen tuen osioon vasussa. Kirjasimme ylös kaikki ehdotukset ja keskustelimme tarkemmin tuen kirjaamisesta, tietojen siirtymisestä muille tahoille ja tuen kehittymisen dokumentoinnista.


Näiden pohjalta TinyApp-tiimi lähtee miettimään tarkemmin, mitä apua ja ratkaisuja juuri TinyApp-lomakepohja voisi tuoda. Sovelluksessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on kehitetty joustamaan kuntien ja varhaiskasvatustoimijoiden erilaisia tarpeita, sillä tavoitteenahan on tarjota apua ja tukea kasvattajien vaativaan tehtävään.


Tästä Liperissä on jo lähdetty hyvää vauhtia eteenpäin. Liperi on lähtenyt rohkeasti muokkaamaan TinyApp-vasulomaketta omiin tarpeisiin ja kunnan varhaiskasvatus- suunnitelmasta nouseville painotuksille sopivaksi, lisäämäällä omia osaamisenalueita mukaanlukien käytössä oleva Green Care-sertifikaatti. TinyApp-lomakkeiden joustavuus tarjoaa mahdollisuuden huomioida myös muita nousevia tarpeita ja Liperissä mietinnässä onkin nyt kuinka esimerkiksi leikin vahvistaminen ja kehittäminen sekä 3-ja 5-vuotiaiden elintapaohjaus saadaan mukaan varhaiskasvatussuunnitelmiin, päivittäiseen toimintaan ja seurantaan.


Oppimisympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä päähuomio on leikin vahvistamisessa. Kuva Taikametsän päiväkodista.TinyApp-kouluttaja Heini Mäntynen tapasi Liperin varhaiskasvatuksen iloista väkeä.


Kuvassa vasemmalta: Taina Kuivalainen (Pk Taikametsän Varhaiskasvatuksen vastaava), Sirpa Kinnunen (Pk Puolivälin ja Paloaukean Varhaiskasvatuksen vastaava), Sirkka Helisten (Liperin varhaiskasvatuksen johtaja) ja Sanna Partanen (Pk Liperin ja Lautasuon varhaiskasvatuksen vastaava).


Ja yhteistyö Liperin varhais-kasvatuksen ja TinyApp-tiimin jatkuu uusien kehitysteemojen kanssa. Pysy siis kuulolla ja poimi ideoita omaan toimintaan!Haluatko tutustua TinyApp-palveluun ja tapoihin yhteistyössä kanssamme kehittää juuri teille sopivia toimintatapoja esimerkiksi viestinnän osalta? Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!


Jos haluat pysyä ajantasalla niin TinyApp-kuulumista kuin muista varhaiskasvatukseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista, liity postituslistallemme!

354 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page