Luota lasten kykyyn oppia
Tämä vuosi on ollut täynnä muutoksia, niin koko elämää ravisuttavia kuin pienempiä arjen hienosäätöä vaativia. Pandemia on vaikuttanut opetukseen kaikkialla. Opettajat ja lapset ovat mukautuneet uudenlaiseen arkeen eri puolilla maailmaa. Ystävämme ja kollegamme Anne Tham Malesiasta jakaa kuulumiset ja pandemian myötä tulleet opit blogikirjoituksessaan, jonka löydät kokonaisuudessaan englanniksi täältä. Nostamme tässä kolme keskeistä näkökulmaa hänen kirjoituksestaan suomeksi:


  • Panosta sopeutumiskykyyn

Lapsilla on luontaisesti hämmästyttävä kyky sopeutua, ja tätä taitoa tullaan tarvitsemaan entistä enemmän tulevaisuudessa, maailman jatkuvassa muutoksessa. Tämä on ymmärrettävä ja sanottava ääneen myös koulutuksen kentällä ja meidän tulee keskittyä lasten sopeutumiskyvyn voimistamiseen.


  • Älä yksinkertaista liikaa

Lapsilla on uskomaton kyky oppia. He ottavat vaikutteita ympäriltään jatkuvasti, voivat hyppiä asiasta toiseen eikä heillä ole filtteriä opittaville asioille. Kuitenkin aikuisilla on usein tapana olettaa, että lasten tulee aloittaa oppiminen ihan perusteista. Opettajina meidän pitää maksimoida lasten kyky oppia ilman, että jämähdetään liikaa ikäluokalle asetettuihin oppimistavoitteisiin.


  • Keskity kokemuksiin

Olemme todella hyviä muistamaan asioita ja yksityiskohtia sellaisista hetkistä, jotka ovat synnyttäneet meissä tunteita. Tämä pätee valitettavasti myös negatiivisiin kokemuksiin, mutta haluamme tuoda esille positiiviset, voimaannuttavat tunteet. Vastaavaa tapahtuu kun lapsi oppii, eli mitä vahvempi kokemus ja mitä vahvempia tunteita syntyy jostakin mitä he ovat oivaltaneet, sitä varmempaa on että tämä tulee säilymään muistissa vielä pitkään.