Mitä varhaiskasvatuspedagogiikka tarkoittaa? Leikin tutkija Riitta Korhonen kertooRiitta Korhonen, kasvatustieteen tohtori ja yliopistonlehtori Turun yliopistosta, on kiinnostunut lasten leikistä ja leikkipedagogiikan tutkimuksesta. Hänen väitöskirjansa käsittelikin kuusivuotiaiden esiopetuksen draamapedagogiikkaa. Aikaisemmin Korhonen on toiminut lastentarhanopettajana, erityisopettajana ja luokanopettajana. Nykyään hän

työskentelee opettajankoulutuksessa.


Miten määrittelet varhaiskasvatuksen?

”Varhaiskasvatus on alle kouluikäisten lasten kasvatuksellista ja pedagogista toimintaa, joka perustuu lapsen oppimisen monipuoliseen tukemiseen.”


Mitä varhaiskasvatuspedagogiikka tarkoittaa sinulle?

”Varhaiskasvatuksen pedagogiikka on tavoitteellista varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa. Varhaiskasvatustoiminta tukee lapsen hyvinvointia, oppimista ja lapsen kotikasvatusta yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa.”


Mitkä voisivat olla varhaiskasvatuksessa onnistumisen kolme tärkeintä elementtiä?

”Tärkeää on, että varhaiskasvatuksessa toiminta perustuu lapsen kehityksen ja oppimisen tarpeisiin tarkoituksenmukaisesti, lapsenomaisesti ja lasta kiinnostavasti. Toiminta on lapsilähtöistä ja lapsella on mahdollisuus leikkiä, oppia ja iloita toisten lasten kanssa yhdessä.”


Miltä tulevaisuuden varhaiskasvatus näyttää mielestäsi?

”Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen tulevaisuus näyttää hyvältä; uusi varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelma luovat tukevan pohjan koko varhaiskasvatuksen kehittymiselle. Lisäksi kiinnostus varhaiskasvatuksen tutkimukseen on lisääntynyt huomattavasti ja uusia tutkimushankkeita on käynnissä.”