Miten teet lasten vasut TinyApp-työkalulla?

Miten lasten omat varhaiskasvatussuunnitelmat toimivat TinyApp-palvelussa? Entä miten vasu toimii mobiilisovelluksessa? Käyttökokemuksia kahdelta varhaiskasvatuksen opettajalta.


Arja-Tuulikki Toikka, Haminan kaupunki, Linnoituksen päiväkoti

Olen kirjoittanut ryhmäni kaikkien lasten vasut TinyApp-palveluun. Käytän palvelussa valmiina olevaa vasu-pohjaa. Vasussa on hyvää se, että kun havaitsen, että lapsi tarvitsisi tietyissä asioissa tukea, voin valmiiksi ryhmitellä asiat osaamisen ja oppimisen alueisiin.


Olen avannut vasut vanhemmille mobiiliin. Kaikki on vanhempien nähtävissä ja kommentoitavissa. Olen painottanut vanhemmille, että mobiilissa vasu on aina, jos haluatte katsoa ja palauttaa jotakin mieleen.


Olen käytännössä tehnyt niin, että kirjaan ensin omat havaintoni vasuun. Se on tavallaan omaa valmistautumista vasu-keskusteluun, kun mietin lasta ja kirjaan etukäteen omat havaintoni lapsesta. Vasu-keskustelussa käymme sitten vanhempien kanssa yhdessä läpi, mitä olen kirjannut ja keskustelemme, mitkä ovat lapsella harjoituksen paikkoja, haasteita ym.


Keskustelun jälkeen olen täydentänyt vasua. Jätän vasun tallennettuna auki, koska olen myös vuoden aikana päivittänyt vasua. Myös jotkut vanhemmat ovat jonkin verran kommentoineet lapsen kehitystä vuoden aikana oman mobiilinsa kautta. Esimerkikisi silloin, kun lapsi on oppinut sanomaan r-äänteen. Olen keskustelun jälkeen sitten myös tulostanut vasun talteen.


2. Jenni Kosonen, Parikkalan kunta, Päiväkoti Kuperkeikka

Käymme tiimin aikuisten kanssa asiat läpi ennen vasu-keskustelua. Jututamme myös lasta hänen mielenkiinnonkohteistaan, missä hän on taitava ja niin edelleen. Sitten käymme keskustelun vanhempien kanssa. Opettaja hoitaa kirjaamisen ja vasu-keskustelun pitämisen.


Meille on luotu TinyApp-palveluun kunnan oma vasu-pohja. Olen etukäteen kirjoittanut TinyApp-vasuun jo asioita, ja avannut vasu:n vanhemmille mobiilisovellukseen. On muuten tosi hyvä, että sovellus kilahtaa, kun lapsen vasu on avattu tai vasua on päivitetty. Toisinaan vanhemmat ovat etukäteen lukeneet tekstit, toisten kanssa käymme yhdessä läpi. Minusta on tosi hyvä, että vanhemmat pystyvät lukemaan tekstit etukäteen, että osaavat vähän valmistautua, mistä asioista jutella. Jos keskustelussa tulee esille vielä jotain, niin täydennän vasua.


Olen antanut vanhemmille vielä muutaman päivän aikaa keskustelun jälkeen käydä lisäämässä omat kommentit. Osa vanhemmista kuittaavat vain ok, ja osa ei kirjoita mitään. Minusta on hyvä, että vasuun tulee TinyApp-palvelussa mukaan vanhempien ääni, jos vanhemmat niin toivovat. Vanhempien kommentit jäävät vasuun, ja sitten tallennan ja lukitsen suunnitelman.


Käymme vasu-keskustelut vanhempien kanssa kerran vuodessa. Jos tarvetta, niin sitten useammin. Olemme sitten myöhemmin päivittäneet aiemmin tehtyä vasua. Jos lapsen tavoitteisiin tulee muutoksia, niin käyn tekemässä päivityksiä vasuun vuoden aikana.