Päiväkodin ja vanhempien välinen viestintä


Päivän sykähdyttävin hetki niin vanhemmalle, kuin lapsellekin koittaa, kun lapsi haetaan päiväkodista. Lapsi näkee vanhemman jo kaukaa, silmät syttyvät ja hiekkalelut jäävät taakse. Sanotaan heipat ja moikat ja astutaan kuravaatteissa autoon. Nyt tulee sen jokapäiväisen kysymyksen vuoro. Kysymys, joka kysytään, vaikka harvoin saadaan erityisen tyhjentävää vastausta. “Miten päivä meni, mitä teit päiväkodissa?”.


Valtakunnallinen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjeistaa päivähoitoa vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Lapsen tapahtumat ja kokemukset päivän ajalta jaetaan vanhemman kanssa ja vanhemmille kerrotaan lapsen oppimisesta myönteisesti. Vanhemman ja päivähoidon henkilöstön väliset keskustelut luovat pohjan lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiselle.


Tietoa jaetaan suomalaisissa päiväkodeissa monin eri tavoin. Perinteinen tapa on ollut kertoa päivän tapahtumat vanhemman hakiessa lasta päivän päätteeksi. Monet vanhemmat ja opettajat ovat nyt kokeneet, ettei perinteinen tapa täytä kaikkia viestinnän tarpeita. Tänä päivänä erilaiset digitaaliset välineet ovat ottaneet painavan sijan kodin ja päivähoidon välisessä viestinnässä.


Pääkaupunkiseudulla 2017 toteutetusta varhaiskasvatuksen asiakaskyselystä voidaan päätellä, että tämän kaltaista muutosta on odotettu jo pitkään. Kyselyn mukaan vanhemmat kaipaavat sähköistä viestintäkanavaa lapsen asioille. Päiväkodeissa käytetään sähköiseen viestintään yleensä sähköpostia, blogeja, puhelinsovelluksia tai tekstiviestejä. Viestintätapaa ei ole rajattu laissa, vaan päiväkodeilla on mahdollisuus valita viestintäkanavansa itse. Kun aikuiset näyttävät lapsille hyvää yhteistyön esimerkkiä, helpottaa se heidänkin kasvamistaan tulevalle tielle.


Lisätietoja:

Lasten yksilöllinen huomiointi sai parhaat pisteet varhaiskasvatuksen asiakaskyselyssä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet