Suunnittelun uusi aikakausi - TinyApp-käyttäjäkokemus Liperistä


Meillä oli ilo päästä keskustelemaan varhaiskasvatuksen opettaja Katja Penttisen kanssa. Katja työskentelee Puolivälin päiväkodissa, Liperissä. Liperi aloitti TinyApp-palvelun käytön viime syksynä ja on ollut hienoa seurata, miten palvelun käyttöönotto on edennyt eri yksiköissä. Katjalta halusimme kuulla erityisesti siitä, miten TinyApp on toiminut suunnittelun tukena.Suunnittelu on keskeisessä roolissa varhaiskasvattajan työssä. "Ilman suunnittelua työ on helposti kaoottista eikä palvele laaja-alaisen oppimisen osa-alueita”, sanoo Katja. Suunnittelussa on hyvä huomioida lapsiryhmän ikätaso ja taitotaso. Suunnittelemalla toiminnan saa vastaamaan lasten taitotasoa ja mielenkiinnon kohteita. Toiminnan tulee olla ryhmälle sopivaa ja mielekästä tekemistä. Suunnittelua voi tehdä esimerkiksi ikäryhmän näkökulmasta tai ottaa lähtökohdaksi vaikka lasten taitotasot ja samat kiinnostuksen kohteet.


Katja on käyttänyt TinyApp-palvelua monipuolisesti suunnittelussa ja arvioinnissa. “Käytän TinyApp-suunnittelupohjaa ja teen kahden tasoisia suunnitelmia. Tykkään siitä, että suunnitelmapohja pakottaa miettimään ja perustelemaan oppimisen osa-alueita”, kertoo Katja. Hän aloittaa suunnittelun isosta teemasta kuten matkustelu ja pilkkoo sen sitten pienempiin, viikkotason suunnitelmiin. Kollegat osallistuvat suunnitteluun kommentoimalla ja täydentämällä alustavia suunnitelmia. Yhteisen keskustelun päätteeksi suunnitelma lyödään lukkoon.


Katja arvostaa erityisesti TinyApp-palvelun arviointiosuutta. Suunnitelman toteutuksen arviointi on helppo toteuttaa ja merkitä, miten tavoite saavutettiin. Koska TinyApp antaa näkyvyyttä siitä, mitä asioita on dokumentoitu, tietoa on Katjan mielestä helppo hyödyntää arvioinnissa. “Jäikö joku oppimisalue huomiotta tarkoituksella vai eikö sitä vain kuvattu. Tulee mietittyä asioita paljon monipuolisemmin.” sanoo Katja.


Pyysimme Katjaa vielä listaamaan TinyApp-palvelun kolme parasta asiaa ja ne ovat:

  • suunnittelupohjan selkeys

  • pakko merkitä oppimisen osa-alueet

  • arvioinnin helppous


Kuuntele ja katso Katjan koko haastattelu Youtube-kanavaltamme. Meitä kiinnostaa kuulla miten teidän päiväkodissa tehdään suunnitelmia ja arviointia, kerro meille!