TinyApp matkalla kohti vuotta 2021

Vuoden lähestyessä loppuaan, on hyvä hetki käydä läpi kulunutta vuotta ja hieman lähitulevaisuutta TinyApp tuotteen kehityksen näkökulmasta.


Monin eri tavoin meille kaikille haastavaksi osoittautunut vuosi 2020 on muistuttanut meille huolenpidon, kommunikaation, terveyden ja turvallisuuden merkityksestä. Kuten kaikilla toimialoilla, myös varhaiskasvatuksessa on etsitty tehokkaita työvälineitä etätyön- ja toiminnan ja tehokkaan viestinnän mahdollistamiseksi. Tämä muutos toimintatavoissa ja työkaluissa ja viimeaikaiset henkilötietojen varkaudet ovat nostaneet tietoturvan keskeiseksi puheenaiheeksi.


Visiomme mukaisesti, olemme kuluneen vuoden aikana auttaneet lukuisia päiväkoteja ympäri maailman tarjoamalla ratkaisua systemaattisen ja tavoitteellisen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi näinä haastavina aikoina. Olemme tehneet valtavasti kehitystyötä tämän mahdollistamiseksi, mutta katsotaan seuraavaksi muutamia kohokohtia kuluneelta vuodelta.Vuoden 2020 kohokohtia


Kommunikaatiotoiminnallisuuksien lanseeraus


Keväällä julkaistut ominaisuudet ovat osoittautuneet erittäin tehokkaaksi tavaksi pitää yhteyttä ja tehdä yhteistyötä. Pian lanseerauksen jälkeen olemme nähneet hienoja tapoja jakaa tietoja, aktiviteetteja ja muistoja päiväkotien ja kotien välillä.


Tietoturvayhteistyö


Varhain vuonna 2020 aloitimme merkittävän yhteistyön johtavan data- ja tietoturvayhtiön, F-Securen kanssa arvioidaksemme entistä paremmin tietoturvan tilaa tarjotaksemme turvallisen ja luotettavan palvelun varhaiskasvatukseen.


Toiminnallisuuksia datajohdetuille organisaatioille


Ryhmien ja vanhempien hallinnointia palvelussa on parannettu paljon. Olemme lisänneet tapoja ja parannuksia toiminnan helpoksi käynnistämiseksi TinyApp -palvelussa, ja erilaisten päiväkodin arjessa tapahtuvien muutosten hallittavuuteen. Ryhmillä, yksiköillä ja koko organisaatiolla on nyt hyvä näkyvyys erilaisiin oppimisaktiviteetteihin raporttien ja analytiikan avulla, joilla toimintaa on helppo seurata ja kehityskohteiden havainnointi helpottuu merkittävästi.
Mitä seuraavaksi?


Tarve TinyApp palvelulle


Koska operoimme juuri siellä ruohonjuuritasolla missä varhaiskasvatusta toteutetaan, olemme identifioineet erilaisia haasteita varhaiskasvatussektorilla Suomessa ja maailmalla:


  • Korkea henkilöstövaihtuvuus tekee päivittäisestä pedagogisesta toiminnasta haastavaa hallita ja johtaa

  • Ajan puute ja jatkuva kiire tarkoittavat vähemmän ja vähemmän aikaa opettajille tunnistaa lasten ja lopulta ryhmän oppimistarpeita, jotta opettajat voisivat systemaattisesti suunnitella tavoitteellista toimintaa näiden oppimistarpeiden täyttämiseksi

  • Varhaiskasvatuksen järjestämistä koskevat vaatimukset muuttuvat nopeasti, joten opettajien on hankala pysyä ajan tasalla uusimmista vaatimuksista

  • Työkalujen puute toiminnan suunnittelussa ja toteutuksen seurannassa

  • Tietojen puute siitä, miten olemme onnistuneet päiväkodin toiminnan järjestämisessä


TinyApp ratkaisuna


Haluamme TinyApp palvelun avulla vastata näihin haasteisiin, jotta varhaiskasvatusopettajat voivat olla varmoja siitä, että heidän toteuttamansa koulutus on:

  • Rakenteeltaan läpinäkyvää

  • Tavoitteellista

  • Hyvin organisoitua

  • Dataohjattua


Entä jos päiväkodeilla olisi ohjattujen prosessien ja oppimisympäristöjen avulla automaattisesti heidän tarvitsemansa tiedot, jotta he voisivat luottaa siihen, että päivittäiset toimet ovat mielekkäitä ja tehokkaasti hallinnoituja - ja myös täyttävät toiminnalle asetetut tavoitteet?


Tekemällä näin, olen varma että helpotamme dramaattisesti varhaiskasvatuksen opettajien ja johtajien arkea heidän haastavassa työympäristössään.


Toni Mustonen

Tuotekehityspäällikkö

Tietosuojavastaava