Varhaiskasvattaja, käytä aikasi hyvin

Elämme tilanteessa, jossa kaikille on selvää, että varhaiskasvattajien, päiväkotien ja pienten lasten perheiden arjessa on tapahtunut suuria muutoksia. Osana TinyApp- haastattelusarjaa, pääsimme keskustelemaan kasvatustieteen tohtori Kati Rintakorven kanssa, ja kuulemaan, mitä kaikkea muuttunut toimintaympäristö voi mahdollistaa varhaiskasvatuksessa. Rintakorpi toivoo, että muuttuneesta tilanteesta löydettäisiin myös hyviä puolia.


Rintakorpi tuo esille, että kun iso osa työntekijöistä on edelleen päiväkodeissa, niin on aikaa panostaa pedagogiikkaan.


Pedagogisen dokumentoinnin prosessiin voi vapautua päiväkodin arjessa enemmän aikaa ja tilaa voi olla myös toimintakulttuurin muutokselle, jossa lapsia otetaan mukaan dokumentointiin ja tästä tehdään elävä osa toimintaa. Pedagogisen dokumentoinnin tulisikin olla tapa toteuttaa varhaiskasvatusta yhdessä lasten ja vanhempien kanssa, eikä kyse tulisi olla teknisestä suorituksesta, joka on muusta elämästä erillään. Rintakorpi vinkkaa myös, että dokumentoinnin myötä toimintakulttuuria tehdään koko ajan näkyväksi ja toimintatapoja on mahdollista suhteuttaa esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteisiin.Toimintakulttuurin muutokseen liittyy nyt myös kysymys kahden aktiivisen toimintaympäristön, kodin ja päiväkodin, yhdistämisestä. Rintakorven mukaan useammat ympäristöt saadaan yhdistettyä etenkin vanhempien tuella. Rintakorpi vinkkaa kolme käytäntöä päiväkodeille ja varhaiskasvattajille, joiden tarkoituksena on tehdä arjesta ja toiminnan suunnittelusta sujuvaa.


  1. Dokumentoi: Ottakaa valokuvia, äänittäkää keskusteluita ja videoikaa. Pyytäkää myös vanhempia tekemään samaa.

  2. Jaa: Hyödyntäkää viestintäkanavia rohkeasti yhteydenpidossa. Kannustakaa vanhempia tekemään samaa.

  3. Luo polkuja: Kokoontukaa yhteisen virtuaalisen pöydän äärelle pohtimaan käsillä olevaan aihepiiriin kytkeytyviä asioita ja luokaa uudenlaisia kohtaamisia virtuaalimaailmassa. Kotiin annettavien tiukkojen tai täsmällisten ohjeiden sijaan, kannattaa ideoida yhdessä miten oppimista eri ympäristöissä saadaan linkitettyä yhteen. Pedagogisen osaamisen myötä pääsette rikastamaan näitä kotoa tulevia ideoita.


Rintakorven tavoin toivomme täällä TinyApp-tiimissäkin, että muuttuneesta tilanteesta löydettäisiin myös hyviä puolia. Pyrimme siihen, että pystymme tuomaan palvelumme avulla ihmiset eri ympäristöissä lähemmäksi toisiaan, luomaan polkuja yhdessä teidän kanssa sekä helpottamaan varhaiskasvattajien tärkeätä työtä tämän kaiken keskellä.


Rintakorven haastattelut kokonaisuudessaan pedagogisesta dokumentoinnista ja suunnittelusta pääset näkemään täältä https://youtu.be/DYiXtfA3Vds


Kuulemme myös mielellämme, millaisia käytäntöjä teillä on arjessa käytössä ja miten virtuaalimaailmassa kohtaamiset ovat onnistuneet.