Varhaiskasvatuksen globaali haaste; menetetty sukupolvi tulevaisuuden tekijöitä

UNICEF julkaisi raportin, josta käy ilmi, että 40 miljoonaa lasta ei ole päässyt varhaiskasvatukseen kriittisen esikouluvuoden aikana koronviruksen takia. Tämä on merkittävä takaisku, jolla tulee olemaan pitkäaikaisia vaikutuksia niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla maailmanlaajuisesti.


UNICEFin raportti kertoo miten COVID-19-pandemia on estänyt lapsia saamasta hyvää alkua koulupolulla. ”Lastenhoito ja varhaiskasvatus rakentavat perustan, johon kaikki lasten kehityksen näkökohdat tukeutuvat. Pandemia asettaa tuon perustan vakavaan uhkaan. " sanoi UNICEFin pääjohtaja Henrietta Fore.


Varhaiskasvatuksella on erittäin tärkeä rooli lapsen oppimisen perustan rakentamisessa. Nyt monissa maissa tämä perusta on vahingoittunut, ellei jopa kokonaan rikkoutunut. Meidän pitää suhtautua tähän vakavasti ja tehdä kaikkemme saadaksemme lapset takaisin varhaiskasvatukseen. Meillä suomalaisilla on nyt oiva tilaisuus jakaa hyviä käytäntöjämme ja kokemuksiamme miten päiväkodit ja koulut pysyvät toiminnassa ja lapset mukana opetuksessa pandemiasta huolimatta.


Emme saa käyttää pandemiaa tekosyynä olla tekemättä tärkeitä asioita. Jopa tässä haastavassa tilanteessa voimme priorisoida toimet, joilla on merkittävin vaikutus yhteiseen tulevaisuuteemme. Opetuksen mahdollistaminen on yksi niistä. Meidän on toimittava saatavilla olevien tietojen ja käytettävissä olevien resurssien avulla ja keskityttävä asioihin, joilla on positiivinen vaikutus lasten elämään.


Meidän tulee

  • Varmistaa, että laadukasta varhaiskasvatusta ja hoitoa on saatavana nuorimmille lapsille

  • Olla avoimia uusille tavoille toteuttaa varhaiskasvatusta, kokeilla ja oppia nopeasti.

  • Työskennellä yhdessä vanhempina, opettajina ja päiväkodin johtajina lasten hyväksi.

  • Tarjota lapsille kaikki mahdolliset oppimis- ja kokemusmahdollisuudet

  • Tehdä kaikkemme pitääksemme varhaiskasvatus lasten ja perheiden saatavilla

Tämän päivän lapset ovat tulevaisuuden tekijöitä. Emmehän halua menettää heistä yhtäkään?


Lue lisää UNICEFin julkaisuista: https://www.unicef.org/press-releases/40-million-children-miss-out-early-education-critical-pre-school-year-due-covid-19


https://www.unicef-irc.org/publications/1109-childcare-in-a-global-crisis-the-impact-of-covid-19-on-work-and-family-life.html