top of page
TinyApp_tabs_green_bg_footer.png

Yksilöllinen tuki varhaiskasvatuksessa – Sillanrakentajana lapsen tulevaisuuteen

Jokainen varhaiskasvatukseen osallistuva lapsi on yksilö, jolla on oma polkunsa ja potentiaalinsa. Oli kyse sitten yleisestä, tehostetusta tai erityisestä tuesta, jokainen lapsi ansaitsee saada tukea, joka vastaa hänen tarpeitaan ja vahvistaa hänen ominaispiirteitään.


Tiedämme, että lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin kannalta kriittinen tekijä on oikea-aikainen ja räätälöity tuki. Mutta minkälaista tämä tuki on? Se on tukea, joka keskittyy lapsen vahvuuksiin ja yksilöllisiin tarpeisiin – tukea, joka rakentaa siltaa lapsen nykyhetken ja tulevaisuuden välille.


On olennaista, että tukea annetaan joustavasti ja viipymättä, ja se ei ole sidottu vain lääketieteelliseen diagnoosiin tai muihin virallisiin lausuntoihin. Oli kyse sitten pedagogisista, rakenteellisista tai hoidollisista tuen muodoista, keskiössä on aina lapsi ja hänen tarpeensa.


Tässä yhteydessä digitaalisten työkalujen, kuten TinyApp, merkitys korostuu. TinyApp-vasu mahdollistaa kasvattajille yksilöllisen tuen muotojen valinnan ja joustavan muokkaamisen. Se ei ainoastaan tee kasvattajien työtä helpommaksi vaan myös luo läpinäkyvyyttä vanhempien ja kasvattajien välille. Tämä yhteistyö on olennainen osa lapsen kasvun ja kehityksen tukemista.


Nyt on aika ottaa seuraava askel varhaiskasvatuksessa. On aika sitoutua vahvemmin kuin koskaan ennen tarjoamaan paras mahdollinen tuki jokaiselle lapselle ja varmistamaan, että jokainen lapsi saa mahdollisuuden toteuttaa täyden potentiaalinsa. Tutustu TinyApp-vasuun ja kolmiportaiseen tukeen täällä


38 views0 comments

Comentários


bottom of page