TinyApp-Solution-banner.png

Ota käyttöön pedagogisen dokumentoinnin ja johtamisen TinyApp-työkalut ja opeta niin kuin olet aina halunnut!

Varhaiskasvattajien kanssa yhteiskehitetty ratkaisu, joka auttaa päivittäisessä pedagogisessa toiminnassa. Tutustu TinyApp-käyttäjien käytännönläheisiin toimintatapoihin.

 

TinyApp-sovelluksen avulla voit keskittyä siihen olennaisimpaan – laadukkaan opetuksen tekemiseen.

Toiminnallisuudet pedagogisen työn tueksi

Courses - Pedagogical documentation.png

Lapsen profiilitiedot

Tallenna mielenkiinnonkohteet, vahvuudet, tavoitteet ja osallisuus

Courses - Parental Engagement.png

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Suunnittele ja seuraa lapsen oppimista ja hyvinvointia yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa

2. Get Teachers Started.png

Ryhmän toimintasuunnitelma

Suunnittele ja arvioi tavoitteellista ryhmätason toimintaa

Courses - Remote learning.png

Laaja-alaiset osaamiset ja oppimisen alueet

Suunnittele ja dokumentoi miten suomalaisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteet toteutuvat arjessa

Benefits - Families.png

Dokumentointi ja viestintä

Pidä kaikki osalliset ajantasalla tärkeistä tekemisistä ja oppimishetkistä

Benefits - Kindergarten Managers.png

Raportit

käytettävissä lapsi, ryhmä, yksikkö ja organisaatiotasoilla. Seuraa miten suomalaisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteet yhdistyvät toimintaan

Tutustu helppoihin tapoihin hyödyntää TinyApp - työkaluja päivittäin

Kerää järjestelmällisesti lasten mielenkiinnonkohteet ja oppimistarpeet suunnittelun tueksi

TinyApp Oppimisen Puutarha (TM) on lomake, jota voit hyödyntää keskusteluissa lasten kanssa. Voit kirjata lasten mielenkiinnonkohteet ja tarpeet toiminnan suunnittelun tueksi. Voit myös täyttää Oppimisen Puutarhan yhdessä lasten kanssa päiväkodissa tai antaa sen vanhemmille täytettäväksi kotona. Jos lapsi ei osaa vielä kirjoittaa, hän voi piirtää tai sinä voit kirjoittaa hänen vastauksensa lomakkeeseen. Tärkeintä on kuunnella, mitä lapsi sanoo. Voitte keskustella lasten mielenkiinnonkohteista yhdessä lapsiryhmässä ja pohtia minkälaiset teemat niistä nousevat tekemiseksi vaikka projekteina. Lapsen tiedot Oppimisen Puutarhasta voi tallentaa myös TinyApp mobiilisovellukseen. Lapsiryhmän tiedot näkyvät yhteenvetona ryhmän henkilöstölle ja ovat käytettävissä esimerkiksi suunnitteluhetkissä.

TinyApp-Solution-img2.jpg

Dokumentoi päivän toimintaa ja lasten oppimishetkiä

TinyApp-palvelun avulla saat helposti, saman tien tallennettua oppimisen hetkiä ja projekteja. Lasten oppimisen dokumentointi toiminnan lomassa on tehty helpoksi ja vaivattomaksi. Voit ottaa valokuvia, videoita tai nauhoittaa ääntä lasten toiminnasta ja oppimisesta ja jakaa tietoja vanhemmille. Voit myös pyytää lapsia dokumentoimaan heille merkityksellisiä asioita tai tapahtumia. Tämä tarjoaa sinulle arvokkaan näkymän lasten toimintaympäristöön ja siihe mitä he näkevät tärkeänä. Valokuvat, videot ja ääntiedostot ovat tallessa TinyApp-palvelussa myöhempää käyttöä varten kuten reflektointiin tiimitapaamisissa tai keskusteluihin vanhempien ja lasten kanssa. Kannustamme ottamaan lapset mukaan dokumentointiin ja harjoittelemaan yhdessä, turvallisessa ympäristössä, viestintäteknologiataitoja.

Tue jokaisen lapsen oppimista ja kehittymistä

TinyApp-palvelun avulla voit helposti suunnitella ja seurata jokaisen lapsen henkilökohtaista varhaiskasvastussuunnitelmaa. Valmis, opetushallituksen malliin pohjautuva lomake ohjaa tavoitteiden määrittelyä yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa. Voit myös toteuttaa oman vasu-lomakkeen TinyApp-palveluun. Varhaiskasvatussuunnitelmaan voit kirjoittaa ylös asioita jotka ovat oleellisia lapsen kehityksen ja oppimisen näkökulmasta. Voit kannustaa vanhempia mukaan prosessiin jakamalla suunnitelman luettavaksi ja kommentoitavaksi heille.

TinyApp-Solution-img1.jpg

Suunnittele ja arvioi toimintaa laaja-alaisten osaamisten ja oppimisalueiden mukaisesti

TinyApp-suunnitteluprosessi tukee ja mahdollistaa toiminnan suunnittelun suomalaisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Saat linkitettyä laaja-alaiset osaamiset ja oppimisen alueet toimintaan ja kuvattua miten niitä harjoitetaan arjessa. Suunnittelupohja tukee sinua kysymyksin pohtimaan suunnitellun toiminnan eri osia ja varmistaa laadukkaan suunnitelman. Voit myös hyödyntää lasten mielenkiinnonkohteita toiminnan suunnittelussa.

 

TinyApp tukee toiminnan arviointia. Voit reflektoida mitä on opittu, mikä on toteutunut hyvin, mitä tulisi tehdä jatkossa eri tavalla ja miten hyvin toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin. Voit osallistaa myös lapset arviointiprosessiin sekä kuunnella ja kirjata ylös miten lapset tulkitsevat toimintaa ja miten sanoittavat oppimaansa.

Viesti ja tee yhteistyötä vanhempien kanssa

TinyApp tarjoaa sinulle turvallisen ja helpon tavan päivittäiseen yhteydenpitoon ja yhteistyöhön vanhempien kanssa. Voit jakaa tietoa päivän tapahtumista vanhemmille valokuvin, videoin ja ääntitiedostoin. Voit myös jakaa lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman vanhemmille. TinyApp-palvelun avulla vanhemmilla on näkymä lapsen oppimiseen ja varhaiskasvatuspedagogiikkaan.

Kerää tietoa toiminnan kehittämiseksi

TinyApp-palvelun avulla keräät tietoa toiminnasta ja reflektoit sitä yhdessä lasten, vanhempien ja kollegojen kanssa. TinyApp tarjoaa ajantasaisen tiedon siitä, miten laaja-alaiset osaamiset ja oppimisen aluuet ovat toteutuneet käytännössä. Tämä tukee pedagogista johtamista, henkilöstön johtamista sekä toiminnan arviointia ja kehittämistä. Kerätty tieto oppimisesta tulee näkyväksi raporteissa ja antaa sinulle työkalut keskusteluun oppimisen tavoitteitteista ja tuloksista yhdessä kollegojen ja vanhempien kanssa.

Työskentele päivittäin laaja-alaisten osaamisten ja oppimisen alueiden kanssa

Suomalaisen varhaiskasvatuksen keskiössä ovat laaja-alaiset osaamiset ja oppimisen taidot. Näiden taitojen oppiminen on iso tavoite. TinyApp-palvelun avulla saat helposti linkitettyä laaja-alaiset osaamiset ja oppimisen alueet päivittäiseen toimintaan. Varhaiskasvatuksen ammattilaisena ja päiväkodin johtajana sinun tehtäväsi on tukea lasten oppimisten ja hyvinvointia. TinyApp yhdistää laaja-alaisiin osaamisiin ja oppimisen alueisiin toiminnan suunnittelun, arvioinnin, dokumentoinnin ja viestinnän vanhempien kanssa. Voit helposti nähdä raporttien avulla miten osaamiset toteutuvat päivittäisessä toiminnassa. Näet myös heti, jos jokin osa-alue on jäänyt huomioitta.

TinyApp-Solution-img3.jpg

Varhaiskasvattajille kehitetyt työkalut helposti käyttöön

Kopio tiedostosta TinyApp-stroke-orange.
Price Tier 1.png

49€ /kk

ALLE 20 LASTA

Price Tier 2.png

109€ /kk

ALLE 50 LASTA

Price Tier 3.png

219€ /kk

ALLE 100 LASTA

Price%2520Tier%25204_edited_edited.png

Pyydä tarjous

YLI 100 LASTA

Kun päiväkodissasi on alle 100 lasta ja toimitte yhdessä yksikössä, 

pääsette helposti ja nopeasti liikkeelle ostamalla TinyApp-palvelun meidän verkkokaupan kautta. Saatte kaikki toiminnallisuudet käyttöönne ja käyttöönotto-ohjeet tukemaan sinua ja tiimiäsi. Valitse sopivin paketti ja pääset liikkeelle! Tarjoamme ensimmäiset 14 päivää ilmaiseksi, jotta sinun on helppo tutustua TinyApp-palveluun. Jos olet kiinnostunut varhaiskasvatukseen liittyvistä lisäkoulutuksista, katso meidän tarjonta täältä.

Kun päiväkodissasi on yli 100 lasta, toimitte useammassa toimipisteessä tai eri tiimeissä,

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt aina ajantasalla.