top of page
tinyApp logo.png

Ryhmän toimintasuunnitelmat
Mediataitoviikko

7.2.2022 - 13.2.2022

Tavoitteet

Tutustua mediaan - mitä sillä tarkoitetaan?

Mediasäännöt

Kriittinen kuvanlukutaito

Tarinankerronta

hahmokuvat_6B.png

Metodit ja aktiviteetit

Mitä tulette tekemään? Mitä metodeja käytätte?

Ma: aamupiirillä / pienryhmissä keskustellaan mediaviikosta. Käydään läpi lasten kokemuksia erilaisista medioista ja niiden käytöstä. Jutelkaa yhdessä esimerkiksi seuraavista asioista: * millaisia laitteita kotoa löytyy? (tabletti, tv, pelikonsolit, kännykkä) *mistä muualta voi saada tietoa? Miten ennen on saatu tietoa, kun ei ole ollut noita laitteita? (kertomalla toisille asioita, lukemalla lehdestä/kirjasta, mainokset jne), * Mitä lapset tekevät laitteilla? * Mitä he katsovat? * Mitä he pelaavat? * Mitä he tutkivat internetissä? * Onko lapsilla ruutuaikoja/pelipäiviä? * Miksi aikuisen pitää säännöstellä peliaikoja? *Mitä on ikärajat? Miksi kaikkea sisältöä ei saa katsoa? * Millainen on hyvä asento, jossa katsoa (ergonomia)? Kokeilkaa esim. sillä viikolla, että tablettia saa pelata vain lattialla vatsalleen maaten.

 

Keskustelujen jälkeen kootkaa asioita ylös ja jakakaa tietoa vanhemmille lasten mediakäsityksistä.

Ti: Valokuvaaminen ja sen harjoittelu. Lasten kanssa on hyvä harjoitella valokuvaamista ja keskustella millainen on hyvä kuva. Tänään valokuvataan ulkona/sisällä ja leikitään kuvasuunnistusta. Jaa lapset pareiksi/3 hengen ryhmiin. Ryhmästä yksi käy kuvaamassa jonkin kohteen. Hän tuo kamerassa olevan kuvan muulle ryhmälle näytille. Muut lähtevät etsimään kuvauskohdetta. Kun he löytävät sen, tulee heidän kuvata itsensä (selfie) kuvauskohteessa ja toimittaa kuva kuvanottaneelle. Mikäli kuvauskohde löytyi, vaihtuu vuoro ja uusi ryhmäläinen lähtee etsimään kuvauskohdetta. Lopuksi keskustellaan yhdessä millainen on hyvä valokuva. Millaisesta kuvasta oli helppo suunnistaa ja löytää ja mikä kuva oli ehkä hankala.

Ke: Kriittinen kuvanlukutaito - fantasiat. Tänään tehdään valokuvia pienryhmissä aikuisen johdolla. Kerro lapsille, että kaikki kuvat, joita he näkevät eivät ole totta. Mikäli on mahdollista valmistele tuntia etukäteen ja hyödynnä green screen -tekniikkaa ja ota muutama kuva itsestäsi, joka ei ole totta (kävelemässä pingviinien kanssa tai uimassa haiden joukossa tms.) Ensin lapset miettivät, mitä he haluaisivat tehdä/missä he haluaisivat käydä jne. Valitkaa kuva CC Searchin kautta, sillä ne kuvat ovat teostovapaita ja maksutta käytössänne. Kirjoita hakukenttään esimerkiksi "shark" ja saat kuvia haista, joita voit käyttää. Tallenna kuva laitteelle. Green Screen -tekniikka on tuttu mediasta - kun henkilö seisoo vihreän kankaan edessä, ohjelma kadottaa kuvasta taustan, jolloin lapsen kuva on helppo sijoittaa esimerkiksi valokuvaan.

Green Screen ohjelmia löytyy maksuttomana ja pienellä maksulla AppStoresta tai Googlen Playkaupasta. Kirjoita hakukenttään "Green Screen". Applen iPadeista löytyy perussovelluksena iMovie, jolla on helppo tehdä green screen -töitä tämän Applen laatiman oman ohjeistuksen pohjalta: https://support.apple.com/fi-fi/HT210891.  Green Screen tekniikkaan käyttövinkkejä ja lisäohjeet iMoviellä tekniikan työstämiseen löydät myös https://kuvis.fi/wp-content/uploads/2019/11/Green-screen-iMovie-iPadOS.pdf

To: Tarinankerronta. Juttele lasten kanssa, että onko kaikki heidän kuulemansa tarinat totta? Mikä ero on uutisella ja sadulla? Voiko kaikkeen kuulemaan luottaa ja uskoa? Käykää läpi tarinan kaari: hyvässä tarinassa on alku-keskikohta ja loppu. Tarinan pohjana toimii tänään tai eilen otettu valokuva. Lapsi kertoo tarinan kuvan pohjalta: *kuka tarinassa seikkailee ja missä *muut sivuhahmot *Missä tarina tapahtuu? Aikuinen kirjaa lapsen tarinan ja vie sen esitettävään muotoon (digitoi tai kirjaa + tulostaa kuvan)

Pe: Mediaviikon huipennus: tarinan kerrontaa - tänään katsotaan ja kuunnellaan yhdessä kaikkien kuvat ja tarinat!

Resurssit ja materiaalit

Mitä resursseja ja materiaaleja tarvitsette?

Ma: Kynä ja paperia. Pienryhmille omat tilat.

Ti: Tabletit tms. valokuvaamista varten, pienryhmät

Ke: Tabletti ja Green Screen -sovellus (hae Green Screen -nimellä playkauppa/appstore, löytyy myös maksuttomia sovelluksia). Varaa kuvaamista varten vihreää lakanaa/kangasta tai jopa pahvikin käy taustaksi. Tee oma studio.

To: Kynää ja paperia tai tietokone, jolla kirjoitta tarina. Rauhallinen tila tarinan kerrontaa varten. Varaa lapsen ottama kuva kerronnan tueksi.

Pe: Televisio tai älytaulu, johon heijastaa lasten kuvat. Aikuinen lukee tarinat.

Oppimisen alueet

Mitä oppimisen alueita toiminta kehittää?

Kielten rikas maailma

TinyApp_icons_2018_Rich_world_of_languages.png

Puheen tuottamisen taidot harjaantuvat tarinankerronnan kautta. Sana- ja käsitevarasto ja mielikuvitus on vahvassa roolissa tämän viikon tehtävässä!

Tutkin ja toimin ympäristössäni

TinyApp_icons_2018_Exploring_and_interacting.png

Kuvasuunnistus tukee lasten visuaalista ja avaruudellista hahmottamista ja toimimista lähiympäristössä. Miten valokuva otetaan? Millainen on hyvä kuva, että kaveri saa siitä selvää? Missäs minä olenkaan nähnyt tämän kuvauskohteen?

Ilmaisun monet muodot

TinyApp_icons_2018_Diverse_forms_of_expression.png

Kun lapsi ottaa valokuvia, saa hän toteuttaa valokuvaamisen kautta omaa estetiikkaa.

Kasvan, liikun ja kehityn

TinyApp_icons_2018_I_grow.png

Valokuvasuunnistuksen kautta tulee liikettä ja toiminnallista oppimista

Minä ja meidän yhteisömme

TinyApp_icons_2018_Me_and_my community.png

Tämän viikon koko sisältö ohjaa lapsia turvalliseen median käyttöön leikinomaisesti turvallisessa ympäristössä.

Laaja-alaiset osaamiset

Mitä laaja-alaisia osaamisen alueita toiminta kehittää?

Osallistuminen ja vaikuttaminen

TinyApp_icons_2018_Participation.png

Mediaviikko lähtee lasten mielenkiinnonkohteista ja heidän maailmastaan. Tietoa rakennetaan yhdessä yhteisten kokemusten kautta. Aikuinen on kiinnostunut lasten mediatietoisuudesta ja lähtee rakentamaan mediakokonaisuutta sieltä käsin. Lapset saavat itse valita mitä kuvaavat ja millaiseen tarinaan he itsensä haluavat sijoittaa.

Ajattelu ja oppiminen

TinyApp_icons_2018_Thinking_and_learning.png

Lasten ajattelutaidot kehittyvät koko viikon ajan, kun he arvioivat valokuvia, kun he kyseenalaistavat tarinoita ja rakentavat uutta tietoa toisilta kuuleman pohjalta.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

TinyApp_icons_2018_Taking_care_of_oneself.png

Mediataitoviikolla käydään läpi peliaikoja, ikärajoja ja ergonomiaa. Lisäksi ainakin esiopetusikäisten kanssa voidaan keskustella siitä, että saako kaveria kuvata ilman lupaa? Saako toisen ottamaan kuvaa käyttää ilman lupaa?

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

TinyApp_icons_2018_Cultural_competence.png

Tällä viikolla jokainen lapsi rakentaa omaa mediatodellisuuttaan omista lähtökohdista käsin ja se varmasti herättää lapsissa monenlaisia ajatuksia ja tunteita. Joku lapsista tietää heti millaisen kuvan haluaa ja miten se toteutetaan, toinen tarvitsee valokuvan rakentamiseen enemmän aikuisen tukea ja ohjausta. Valokuvat ja tarinat opettavat lapsia hyväksymään erilaisia ratkaisuja ja tuovat varmasti esiin monenlaisia tunteita: ylpeyttä, kateutta, harmistusta, iloa! Yhdessä voidaan antaa palautetta vaikka jokaisen tarinan jälkeen, niin saadaan lasten ajatuksen näkyviin.

Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

TinyApp_icons_2018_Multiliteracy.png

Tällä viikolla lapset oppivat monia uusia käsitteitä, he oppivat valokuvaamaan ja tutkimaan kuvia kriittisesti. He tutustuvat välineisiin ja sovelluksiin ja harjoittelevat tieto- ja viestintäteknologian käyttöä turvallisesti.

bottom of page