top of page
tinyApp logo.png

Ryhmän toimintasuunnitelma
Tunnetaidot

Kevät toimintakausi 2023

Tavoitteet

Harjoittelemme tunteiden sanoittamista ja nimeämistä sekä vuorovaikutustaitoja.

hahmokuvat_6B.png

Metodit ja aktiviteetit

Mitä tulette tekemään? Mitä metodeja käytätte?

Tutustutaan ensin tunteisiin eri materiaaleja käyttäen. Käytetään Fanni-tunne materiaalia ja tunnekortteja, joilla herätetään lasten tietoutta ja tuntemusta tunteista. Käydään ryhmässä lapsien kokemia tunteita läpi kortteja katselemalla ja niistä keskustelemalla. Kirjataan lasten ajatukset ja mietteet ylös ja tehdään niistä kartta, johon kaikki tunteet kirjataan. Kysymyksiä lapsille: Mitä tunteita sinä tunnet ja mistä tunteista sinä olet kuullut? Mitkä tunteet ovat kivoja? Mitkä tunteet tuntuu pahalta?

 

Musiikki: Musiikkituokioilla kuunnellaan erilaisia musiikkityylejä ja videoidaan lasten ajatukset ja tuntemukset. Mitä tunteita ja ajatuksia eri tyylilajit herättävät? Miten musiikin eri voimakkuudet vaikuttavat mieleen ja kehoon? Missä musiikki tuntuu? Valitaan eri tyylejä: Kova/äänekäs, hiljainen, terävä, kumea, hidas, nopea. Ensin kuunnellaan valmista musiikkia ja sitten tuotetaan musiikkia itse. Tutustutaan valmiisiin soittimiin ja kokeillaan, minkälaisia ääniä soittimet päästävät. Lapset saavat suunnitella ja valita oman soittimen, joka rakennetaan itse. 

Draamakasvatus: Lapset jaetaan pienryhmiin ja esitetään lyhyet tarinat eri tunteista nukketeatterin avulla. Valitaan esityksiin eri tunteita ja aiheita, joihin lapsien olisi helppo samaistua. Riitely: riita vanhempien kanssa tai riita kaverin kanssa. Pettymys: en saanut, mitä halusin tai minulla tuli paha mieli ja leikit jäivät leikkimättä. Jännitys: kun kevätjuhla tai uusi ryhmä/päiväkoti jännittää. Yksinäisyys: kun jään yksin. Mietitään esityksen jälkeen, mikä helpottaa tai auttaa jos jännittää, surettaa, on yksinäinen, suututtaa tai on tosi innostunut. Kirjataan jokaiselle lapselle omat helpotukset ja ratkaisut paperille ja laitetaan ne näkyville ryhmään. 

 

Kädentaidot: Askarrellaan jokaiselle lapselle oma voimaeläin tai -olio, joka auttaa vaikeiden tunteiden kanssa. Annetaan lapsille esimerkkejä, miten voimaeläin tai -olio on lasten apuna. Voimaeläintä/oliota pidetään omassa lokerossa, josta sen voi hakea milloin vain. Voimaeläintä/oliota voi rutistaa ja silittää, kun pelottaa tai surettaa. Näin lapsella on jokin konkreettinen tavara, mikä on fyysisesti aina lähellä ja auttamassa, kun suuri tunne yllättää. Voimaeläimelle/oliolle voi myös kertoa asioita, mitä ei ensin halua kertoa muille. 

 

Ryhmän sovittelutaidot: Ryhmässä käytössä MiniVerso-sovittelu materiaali. Miten ryhmässä sovitellaan riitoja ja mikä on kasvattajan rooli riitatilanteissa? Ryhmän apuna on Sovittelu Hiiri-pehmolelu, joka auttaa lapsia ristiriitatilanteissa ja rohkaisee kertomaan totuuden ja myöntämään oma osuus riidassa. Riidassa kasvattaja ei koskaan ota puolia, vaan antaa työkaluja, jotta lapset löytäisivät ja keksivät itse ratkaisun tai kompromissin riitaan. 

 

Digitaaliset taidot: Kuvataan tunteet ja ilmeet, tehdään niistä kansio tabletille. Tulostetaan kuvat seinälle, jotta tunteet muistuttavat meitä ja auttavat, kun sanoja ei löydy. Lapset harjoittelevat kuvien ottamista, tulostetaan ne yhdessä ja lapset pääsevät kokoamaan tunnekuvia seinälle. Musiikkityylit kuunnellaan Youtube-kanavalta. Keskustellaan mikä on Youtube ja miten haetaan netistä tietoa. Liikuntaleikin ohjeet etsitään netistä ja kuvataan ohjeet tabletille. Liikunta: leikitään yhdessä banaani- tai patsashippaa. Hipassa kaikki pääsevät osallistumaan ja auttamaan toisiaan. Leikki tukee me-henkeä ja lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Leikki ei luo kilpailutilanteita, vaan kaikki pääsevät osallistumaan. 

 

Pelit ja sääntöleikit: Kasvattaja valitsee pelejä, joissa hävitään tai voitetaan. Kerrataan tarkasti säännöt ja puhutaan etukäteen jo siitä, miltä voittaminen ja häviäminen tuntuu. Pelien avulla koetaan pettymyksiä ja onnistumisia, kannustetaan muita ja kerrataan sääntöjä. Varataan aikaa pelin aiheuttamien tunteiden kohtaamiseen ja läpikäyntiin

Resurssit ja materiaalit

Mitä resursseja ja materiaaleja tarvitsette?

  • Fanni-tunnemateriaali

  • Kartonkeja

  • Tabletti 

  • Soittimia

  • Putkia, herneitä, teippiä, puuta,

  • Nukketeatteri

  • Kankaat, neula, lankoja

Oppimisen alueet

Mitä oppimisen alueita toiminta kehittää?

TinyApp_icons_2018_Diverse_forms_of_expression.png

Ilmaisun monet muodot

Musiikkituokio, miten musiikki vaikuttaa sinuun? Nukketeatteri, eri tunteet ja mallitapaukset. Voimaeläimen askartelu ja suunnittelu

TinyApp_icons_2018_I_grow.png

Kasvan, liikun ja kehityn

Liikuntaleikit tukevat lasten fyysistä aktiivisuutta

Laaja-alaiset osaamiset

Mitä laaja-alaisia osaamisen alueita toiminta kehittää?

TinyApp_icons_2018_Thinking_and_learning.png

Ajattelu ja oppiminen

Pelit, pelaaminen pienryhmissä ja ryhmätehtävät, joihin koko ryhmä osallistuu. Liikuntaleikit, yhdessä tekeminen ja muiden kannustaminen

TinyApp_icons_2018_Cultural_competence.png

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Tunnetietouden ja ilmaisutaitojen oppiminen ja tukeminen. Ristiriitatilanteet, sovittelu-materiaali MiniVerso

TinyApp_icons_2018_Multiliteracy.png

Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Tunnekuvien ottaminen. Musiikkityylit kuunnellaan Youtube-kanavalta. Mikä on Youtube ja miten haetaan netistä tietoa. Liikuntaleikin ohjeet etsitään netistä ja kuvataan ohjeet tabletille

Viesti vanhemmille:

Hei! Tässä ryhmämme suunnitelma tälle keväälle. Ryhmässä opetellaan ja tutustutaan tällä kaudella tunnetaitoihin. Lapset kaipaavat välineitä, joilla sanoittaa paremmin miltä mikäkin tuntuu ja näin vuorovaikutamme paremmin ympärillä olevien ihmisten kanssa.

bottom of page