top of page
tinyApp logo.png

Ryhmän toimintasuunnitelmat
Tutustumisviikko

2023-08-01 - 2023-08-17

Tavoitteet

Opitaan tuntemaan toisemme nimeltä.

Haastatellaan lapsia ja opitaan toisiltamme tärkeitä asioita, jotka auttavat meitä arjessa. Lapsien sivujen päivittäminen.

Sovitaan yhdessä ryhmän yleiset säännöt tilojen käytölle, tavaroiden paikoista ja niiden huolehtimiselle. Sovitaan myös selkeät ohjeet, miten ryhmässä kohdellaan toisia ja miten toivomme kohdeltavan toisia

Havainnollistetaan ketä meidän ryhmässä on lasten sekä kasvattajien itse piirtämillä kuvilla.

Valitaan yhteiset liikuntaleikit ulkona sekä sisällä, johon koko ryhmä osallistuu. Lapset saavat äänestää kymmenestä leikistä viisi, joita leikitään. Osallistetaan lapsia päätöksenteossa ja vahvistetaan lasten mahdollisuuksia ja motivaatiota vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen

hahmokuvat_8-02.png

Metodit ja aktiviteetit

Mitä tulette tekemään? Mitä metodeja käytätte?

Piirillä opetellaan toistemme nimet laululeikkejä leikkien. Lapset saavat ottaa valokuvat itsestään tabletilla, jota käytetään arvuuttelu leikissä aamupiirissä.

Täytetään jokaisen lapsen sivu lapsia haastatellen.

Jutellaan ryhmän yhteisistä säännöistä ja miksi yhteisiä sääntöjä tarvitaan. Jokainen lapsi saa ehdottaa omaa ohjetta tai sääntöä, mistä keskustellaan yhdessä. Kirjataan yhdessä sovitut asiat ylös kartongille ja sovitaan, myös milloin arvioidaan ohjeiden ja sääntöjen toteutumista. Sovitaan, mitä tehdään, kun onnistutaan yhdessä. 

Oman kuvan piirtäminen ja omien lempijuttujen miettiminen ja kirjaaminen. Piirretään omat kuvat ryhmän seinälle ja kirjataan aikuisen avulla samalle paperille lempiasiat.

Liikuntaleikit ja niihin liittyvät materiaalit. Äänestämällä ja lasten itse tekemillä ehdotuksilla osallistetaan lapsia päätöksentekoon ja vahvistetaan lasten kokemuksia vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Resurssit ja materiaalit

Mitä resursseja ja materiaaleja tarvitsette?

  • Valokuvien ottamiseen tabletti.

  • Sääntöjen kirjaamiseen kartonkia, kyniä ja paperia.

  • Oman kuvan piirtämiseen paperia ja erilaisia kyniä.

  • Liikuntaleikkejä varten mahdollisesti palloja, maaleja, väri-alustoja ja muita lasten valitsimia liikuntavälineitä.

Oppimisen alueet

Mitä oppimisen alueita toiminta kehittää?

TinyApp_icons_2018_I_grow.png

Kasvan, liikun ja kehityn

Lasten valitsemat liikuntaleikit.

TinyApp_icons_2018_Me_and_my community.png

Minä ja meidän yhteisömme

Tutustutaan toisiimme ja vahvistetaan ryhmäytymistä erilaisin tutustumisleikein.

Laaja-alaiset osaamiset

Mitä laaja-alaisia osaamisia toiminta kehittää?

TinyApp_icons_2018_Participation.png

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Tuetaan lasten vaikuttamista ja osallistumista.

TinyApp_icons_2018_Multiliteracy.png

Digitaalinen osaaminen

Harjoitellaan tabletin käyttöä ja valokuvausta.

bottom of page