top of page
tinyApp logo.png

Ryhmän toimintasuunnitelmat
Kansainvälinen äidinkielen päivä

21.2.2022

Tavoitteet

Kielellisen monimuotoisuuden ymmärrys ja näkyväksi tekeminen

Äidinkielen merkitys ja rooli opetuksessa

hahmokuvat_6B.png

Metodit ja aktiviteetit

Mitä tulette tekemään? Mitä metodeja käytätte?

Opiskelkaa toistenne kieliä!

Jos ryhmässänne puhutaan monia kieliä, ottakaa aikaa siihen, että opiskelette muutamia fraaseja kaikilla ryhmässänne puhutuilla kielillä. Muistamisen tueksi fraaseista voi laatia seinätauluja. Oppilaat voisivat tehdä myös pieniä opetusvideoita toisilleen omien äidinkieliensä sanoista. Tehkää seinälle hienoksi koristeltu taulu, jossa kerrotaan: ”Meidän päiväkodissamme/luokassamme puhutaan näitä kieliä:…” ja listatkaa kaikki osaamanne kielet tauluun. *Laittakaa sisääntuloon tervetuloa-kylttejä eri kielillä *Kirjoittakaa päiväkodin nettisivuille lyhyt info päiväkodista eri kielillä. *Kiinnittäkää ruokailutilan seinille ruokien kuvia, joiden alla niiden nimet ovat eri kielillä. * Aloittakaa päivä aina niin, että toivotatte “hyvää huomenta” kaikilla ryhmässä puhutuilla kielillä. 

Let it go -kappale on lähes kaikille lapsille tuttu. *ReadySetLol* on tuottanut myös Frozen kappaleesta oman version, tässä versiossa kappaletta lauletaan 25 eri kielellä. Kuunnelkaa vain ensin kappale: Kuuletteko milloin kieli vaihtuu? Mitähän kieltä siinä puhutaan? Katsokaa lopuksi yhdessä video, siinä näkyy kun kieli vaihtuu ja mikä kieli on kyseessä.

Keskustelkaa lopuksi, miltä eri kielet kuulostavat? Mistä kielestä pidit eniten? Mitä kieltä haluaisit osata?

Katselkaa erikielisiä kirjoja. Lapset voivat tuoda kirjoja myös kotoa ja niitä voidaan lainata kirjastosta. Lukulumo -sovelluksesta (https://www.ilteducation.fi/)  löytyy paljon valmiiksi luettuja satuja eri kielillä.

   

Resurssit ja materiaalit

Mitä resursseja ja materiaaleja tarvitsette?

Paperia ja kyniä seinätaulujen ja julisteiden tekoon.

Sivustolla https://www.omniglot.com/ löytyy paljon erilaisia fraaseja ja ilmaisuja eri kielillä.

 

Tervetuloa eri kielillä löytyy esimerkiksi: http://users.elite.net/runner/jennifers/faq.htm lisäksi voit kysyä apua lasten vanhemmilta!

Oppimisen alueet

Mitä oppimisen alueita toiminta kehittää?

Kielten rikas maailma

TinyApp_icons_2018_Rich_world_of_languages.png

Ymmärrys siitä, että äidinkieli ei ole kaikilla sama. Jokainen kieli kuulostaa ja näyttää erilaiselta. Ihminen voi oppia puhumaan eri kieliä.

Minä ja meidän yhteisömme

TinyApp_icons_2018_Me_and_my community.png

Tämän toimintasuunnitelman kautta lasten eri kieli- ja kulttuuritaustat ryhmässä ovat vahvasti läsnä. Se tarjoaa kasvattajalle mahdollisuuden tarttua myös lasten eettisiin ja katsomuskasvatuksellisiin kysymyksiin sekä tietysti erilaisiin kulttuureihin.

Laaja-alaiset osaamiset

Mitä laaja-alaisia osaamisen alueita toiminta kehittää?

Ajattelu ja oppiminen

TinyApp_icons_2018_Thinking_and_learning.png

Lapsi oivaltaa ja ymmärtää äidinkielen merkitystä ja samalla hänen käsityksensä vahvistuu, että kaikkien ympärillä olevien ihmisten äidinkieli ei ole sama, vaan työskentelyn kautta tuomme esiin erilaisia kieliä ja lapsi saattaa työskentelyn myötä oppia uusia sanoja eri kielellä! Ihmetellään erilaisia kieliä yhdessä. Voidaan pohtia vaikka, miltä tuntuu kuunnella kirjaa, jonka sisältöä ei ymmärrä (kieli on vierasta). Onko tarkkaavaisuuden ylläpitäminen silloin helppoa?

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

TinyApp_icons_2018_Cultural_competence.png

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kieleen, kulttuuriin ja katsomuksiin liittyvien näkökohtien katsotaan koskevan jokaista varhaiskasvatukseen osallistuvaa lasta. Lasten vaihtelevat kielelliset, kulttuuriset ja katsomukselliset taustat ja valmiudet nähdään yhteisöä myönteisellä tavalla rikastuttavina.

Oma äidinkieli on sydämen, tunteiden ja ajatusten kieli. Oman äidinkielen osaaminen vahvistaa itsetuntoa ja kielen kautta syntyy yhteys sukuun ja juuriin: lapsi ymmärtää paremmin, kuka on ja mistä tulee. Oman kielen ylläpito vaatii työtä ja kärsivällisyyttä. Monikielisellä lapsella kielet kehittyvät eri tahtia, välillä harppauksin ja välillä hitaammin. Oma kieli on kaiken oppimisen perusta.

TinyApp_icons_2018_Multiliteracy.png

Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Hyödynnämme tieto- ja viesintäteknologiaa musiikin kuuntelussa ja tiedon hankinnassa.

bottom of page