top of page
tinyApp logo.png

Ryhmän toimintasuunnitelmat
Onnellisuuden päivä

20.3.2022

Tavoitteet

Tunnekasvatus

Hyvinvointi, onnellisuus

hahmokuvat_6B.png

Metodit ja aktiviteetit

Mitä tulette tekemään? Mitä metodeja käytätte?

Miltä onnellisuus näyttää ja tuntuu? Lattialle/Taululle on kerätty tunnekuvia - missä kuvissa henkilö on onnellinen? Mistähän hän on onnellinen? Milloin sinä olet onnellinen?

Lapset piirtävät/maalaavat tilanteen, jossa he ovat olleet onnellisia. Kirjaa ylös työhön, mitä lapsi kertoo työstä: mitä hän teki, mitä piirros esittää, miksi hän oli onnellinen, miltä onnellisuus tuntui jne.

Valokuvataan lapsen kasvot, kun hän näyttää miltä onnellisuus näyttää.

Tulosta lapsen kasvokuva ja liitetään kasvot siihen piirrokseen/maalaukseen.

Tällä viikolla lapset saavat tehdä aikuisen kanssa kahdestaan itsearviointia; mitkä asiat lisäävät hyvinvointia ja tekevät onnelliseksi päiväkodissa.

Tehkää iso A3 kokoinen onnellinen hymiö. Laita lattialle kuvia teidän päiväkodin toiminnoista:  ulkoilu/kaverit/leikki/maalaaminen/piirtäminen/jumppa/ruokailu jne.  Lapsi saa valita päiväkodin toiminnoista, ne asiat, jotka lisäävät hänen hyvinvointia ja tuottavat ilon ja onnellisuuden tunteita. Samalla, kun lapsi tekee valintoja, jutelkaa valinnoista yhdessä ja dokumentoikaa niitä myös huoltajille.

Huomioi lasten itsearvioinnin dokumentteja tulevissa suunnitelmissasi - kuinka suunnitella toimintaa, joka tukee lasten hyvinvoinnin ja onnellisuuden edistämistä.

 

EXTRA: Voit pyytää kodin mukaan yhteistyöhön! Pyydä vanhempia kirjaamaan viisi asiaa lapsesta, joista he ovat onnellisia - mikä lapsessa erityisesti ilahduttaa! Lukekaa vanhempien ajatukset kaikille ääneen ja ihmetelkää ja ihastelkaa lapsen ihanuutta yhdessä. Varmasti jokainen on kuulemansa jälkeen onnellinen.

Resurssit ja materiaalit

Mitä resursseja ja materiaaleja tarvitsette?

- tunnekuvia,

- paperia, maalaus/piirrustus tarvikkeet,

- kamera/tabletti/puhelin, laite, jolla kuvata lasta,

- tulostin, kuvan tulostamista varten. Postikorttikoko tai pienempi on riittävä,

- kuvat, joita käytätte kuvaamaan viikon toimintoja ja tapahtumia. Valitse kuvat, jotka toistuvat useimmin lasten arjessa. Ne voi olla tiettyjä paikkoja, tekemisiä, oppimisympäristöön liittyviä jne.

- kotitehtävää varten suunnittele pohja, johon vanhemmat voivat kirjata ajatuksiaan lapsesta.

Oppimisen alueet

Mitä oppimisen alueita toiminta kehittää?

Kielten rikas maailma

TinyApp_icons_2018_Rich_world_of_languages.png

Juttelu kuvista ja tunteista. 

Kerronta.

Tunteiden nimeäminen.

Minä ja meidän yhteisömme

TinyApp_icons_2018_Me_and_my community.png

Tunnetaidot, hyvinvoinnin edistämisen tekijät kotona ja päiväkodissa.

Tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen.

TinyApp_icons_2018_Diverse_forms_of_expression.png

Ilmaisun monet muodot

Piirros/Maalaus tilanteesta, jossa olin onnellinen.

Laaja-alaiset osaamiset

Mitä laaja-alaisia osaamisen alueita toiminta kehittää?

TinyApp_icons_2018_Thinking_and_learning.png

Ajattelu ja oppiminen

Reflektointitaidot kehittyvät viikon toiminnoissa.

TinyApp_icons_2018_Participation.png

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Lapsen äänen kuuluminen ja vaikuttamisen mahdollisuudet - mitkä asiat ryhmän lapsille ovat tärkeitä -miksi.

Toiminnan suunnittelussa tiedon hyödyntäminen

TinyApp_icons_2018_Multiliteracy.png

Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Valokuvaaminen ja tulostaminen.

Kuvien käyttö itsearvioinnin tukena ja tunnetyöskentelyssä (kuvanlukutaito).

TinyApp_icons_2018_Taking_care_of_oneself.png

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Tunteiden ilmaisu - miltä näyttää onnellisuus. Milloin sinä olet onnellinen? Mitkä tekijät lisäävät sinun hyvinvointia? Havaitaan, että kaikilla ne asiat eivät ole samoja.

bottom of page