top of page
TinyApp_tabs_green_bg_footer.png

Medialukutaito, iMovie, looginen ajattelu, QR-koodit, ChatGPT, ohjelmointi, digitaalisuus…

Tuttuja varhaiskasvatuksestako?


Mitä kasvattajien tulisi teknologiasta ja digitaalisuudesta oikein osata ja tietää? Ja miten näitä uusia juttuja kokeillaan ja koetaan yhdessä lasten kanssa? Lapinjärvi ja TinyApp lähtivät selvittämään asiaa yhdessä Uudet lukutaidot-projektissa*.


Lapinjärven ja TinyApp-tiimin yhteistyö alkoi jo vuoden 2022 alussa. Silloin kunnan varhaiskasvatuksessa tartuttiin innolla mahdollisuuteen hyödyntää teknologiaa ja kehittää toimintaa kasvattajien arjessa. Varhaiskasvatuspäällikkö tunnisti pian yhteistyön alkaessa, että laajempi teknologisen osaamisen vahvistaminen olisi erittäin hyödyllistä koko tiimille.


“Tämä hanke on tuottanut henkilökunnalle onnistumisen kokemuksia ja selkeitä ahaa-elämyksiä liittyen digitaitoihin. Kasvattajat ovat innostuneet eri projekteista ja saaneet uutta intoa ja motivaatiota työhön.” kertoo Paula Kaikkonen, Lapinjärven vs. varhaiskasvatuspäällikkö.


Laaja-alaisten osaamisalueiden mukaisten sisältöjen opetus on koettu epätasaiseksi. Tähän syynä ovat olleet puutteelliset laitteistot tai välineistöt, vähäinen kokemus digitaalisuuden ja varhaiskasvatuspedagogiikan yhdistämisestä sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön vaihteleva osaamispohja. Lisäksi, vuonna 2020 alkaneen poikkeustilanteen edellyttämä vahvempi tukeutuminen digitaalisiin oppimisympäristöihin ja välineisiin on korostanut erityisesti medialukutaidon sekä tieto- ja viestintäteknologisten taitojen roolia varhaiskasvatuksessa.Yhteinen Uudet lukutaidot-matkamme aloitettiin elokuussa 2022.


Keväällä 2022 Lapinjärven kunta haki avustusta digitaalisten taitojen kehittämiseen ja positiivisen avustuspäätöksen myötä laajensimme yhteistyön kattamaan digitaalisen osaamisen, ohjelmointiosaamisen ja medialukutaidon, eli niin sanotut uudet lukutaidot.


Toteutimme elokuussa 2022 kyselyn, jossa Lapinjärven varhaiskasvatuksen ammattilaiset kertoivat omasta osaamisestaan ja suhtautumisestaan teknologiaan. Kyselyn tulosten avulla muokkasimme suunniteltua sisältöä vastaamaan entistä paremmin kasvattajien tarpeita ja käynnistimme projektin, joka tulisi vahvasti keskittymään käytännön digitaitoihin ja varmistamaan, että kaikki lapset pääsevät kokemaan ja harjoittelemaan tulevaisuustaitoja monipuolisesti ja turvallisessa ympäristössä.


“Toiminnan lähtökohtana tulee olla lasten tarpeet ja toiveet, lasten hyvinvointi lisääntyy, kun he tulevat kuulluiksi ja saavat vaikuttaa itseään koskeviin asioihin toiminnassa.”


“Digitaalisuus ja teknologian käyttäminen on jo nyt tärkeä osa yhteiskuntaa. On tärkeää, että lapset oppivat digitaitoja jo varhaiskasvatuksessa, se mahdollistaa yhtäläiset, tasavertaiset lähtökohdat koulupolun alussa. Monilukutaito ja erityisesti medialukutaito ovat ensiarvoisen tärkeitä taitoja nykymaailmassa.”

Koko lukuvuoden kattava projekti rakentuu säännöllisistä tapaamisista, jolloin kasvattajat pääsevät tutustumaan ja harjoittelemaan TinyApp-kouluttajan kanssa digitaitoja ja -välineitä. Jokaisella kuukaudella on oma teemansa, ja napakka teoriaosuus, mutta iso osa ajasta käytetään itse tekemiseen. Pienissä ryhmissä, yhdessä kollegojen kanssa, kasvattajat pääsevät konkreettisesti testaamaan miten esimerkiksi iMovie toimii tai miten voi tukea kolmevuotiaan ohjelmoinnillista ajattelua. Ohjelmassa on aina myös ryhmäkohtaisen oman projektin suunnittelu. Näitä kasvattajat toteuttavat yhdessä lasten kanssa tapaamisten välissä, ja teoria muuntuu todeksi.


Tähän mennessä projektissa on harjoiteltu muun muassa tabletin hyödyntämistä päiväkodin arjen kuvaamisessa ja videoinnissa, kuvien ja videoiden monipuolisempaa käyttämistä ja tallentamista niin, että dokumentit ovat aina helposti saatavilla, QR-koodeja, ohjelmoinnillista ajattelua sekä elokuvan tekoa. Projektin lopuksi keväällä esitellään yhteiset tuotokset ja projektin aikana kerätyt ohjeet. Näistä vinkeistä koostuu myös työkirja kunnan tulevaisuuden käyttöön.


“Olen alkanut suhtautumaan avoimemmin laitteisiin ja näiden käyttöön lasten kanssa. Esimerkiksi QR-koodeja voi käyttää vaikka mihin, voimme jakaa myös päiväkodin tiedotteita tai viikkokirjeitä koodien avulla.”


“Olen saanut enemmän itsevarmuutta kokeilla ja käyttää eri laitteita. Moduuli ohjelmoinnillisesta ajattelusta tuli tarpeeseen, olemme ryhmässä tehneetkin samantyyppisiä harjoituksia, mutta emme olleet ajatelleet, että se olisi ohjelmoimista varhaiskasvatuksessa.”


Muutama mutkakin on matkassa ollut. Varhaiskasvatusympäristö on altis muutoksille joten sen varmistaminen, että kaikki pääsevät mukaan ja jokainen kasvattaja ehtii harjoittelemaan uusia juttuja ennen kuin vie ne lapsiryhmään sekä se, että kaikki tietävät missä mennään ovat olleet keskeisiä kehityskohteita. TinyApp-tiimin kouluttaja on joustavasti muokannut toimintamallia projektin aikana, jotta voimme varmistaa, että tieto leviää organisaation sisällä myös projektitapaamisten välissä.


“Koko päivän tapaamiset ja varsinkin lähitapaamiset on koettu tärkeinä, koska silloin jokainen kasvattaja pääsee itse oppimaan ja kokeilemaan uutta. Kyllä aikuistenkin oppimiseen tarvitaan vähän aikaa ja opettamista. On hienoa nähdä yhdessä tekemisen intoa ja kokeilurohkeuden kasvua!” varhaiskasvatuksen opettaja Heini Mäntynen kertoo TinyApp-asiantuntijan näkökulmasta.


Tekeminen on innostanut niin kasvattajia kuin lapsiakin.


Elokuvan teko on täydessä käynnissä ryhmissä ja projekti saa aivan uusia ulottuvuuksia kun kasvattajat ja lapset hyödyntävät erityisosaamisiaan. Myös QR-koodit ovat löytäneet paikkansa monessa ryhmässä. Lapset luovat omia koodeja tai kasvattajat tekevät arvoituksia ja ohjeita koodien taakse. Koodeja lähetetään myös vanhemmille, jotka saavat niiden kautta luettavaksi viikkokirjeitä tai katsottavaksi videoita.


Projekti jatkuu.


Tämän kevään aikana harjoitellaan sähköisen sanomalehden tekoa, animaatioita ja kaikkea muuta jännää. Matkan varrella on toki opittu paljon uutta, mutta myös havahduttu huomaamaan ja sanoittamaan jo tehtyjä toimia ja osaamista. Odotamme nyt innolla, että voimme jakaa myös loppumatkan opit ja oivallukset teille.Pysy siis kuulolla!


Lisätietoja projektista:

TinyApp

toimitusjohtaja Taina Mikkola


Jos projektimme herätti kiinnostusta ja haluat selvittää digitaalisen oppimisympäristön nykytilaa omassa organisaatiossanne, tutustu ja tilaa ilmainen kartoitus nyt! https://www.tinyapp.biz/maksutonkartoitus


712 views0 comments

Comments


bottom of page