top of page
TinyApp_tabs_green_bg_footer.png

Mitä TinyApp on tuonut varhaiskasvatukseenne? Varhaiskasvatusjohtaja Outi Silander Virojoelta kertoo


Kaakonkulmalla, Virojoella ja Miehikkälässä otettiin TinyApp-palvelu käyttöön syksyllä 2018. Mitä palvelu on tuonut tullessaan, mikä on muuttunut ja miltä varhaiskasvatuksenne nyt näyttää?


- Alun alkaen hankimme palvelun käyttöömme, kun etsimme työvälinettä viestintään. Otimme palvelun kerralla käyttöön koko varhaiskasvatukseen, kaikkiin yksiköihin. Meillä on palvelussa mukana myös esiopetus. TinyApp on meidän pääasiallinen viestintäkanavamme.

- Tässä on hienoa se, että saamme kuvat, videot, tekstit ja tiedotteet varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen päivästä huoltajille. Olimme jakaneet kuvia jo aiemminkin, mutta käytössämme ei ollut meidän hallittavissamme olevaa välinettä. Nyt kaikilla huoltajilla on tasapuolinen mahdollisuus nähdä lapsen varhaiskasvatusta.

- Se, mitä itse ajattelen tästä palvelusta vanhempien tiedottamisen lisäksi on se, että me itse teemme vasua näkyväksi. Meidän pitää tehdä sitä työtä edelleen eli kertoa uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteista laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen alueineen. Tätä työtä me vasta harjoittelemme, ja TinyApp on se väline meille.

- Keväällä meillä on tarkoitus laajentaa palvelun käyttöä niin, että otamme mukaan lasten vasut. Miten käytännössä ajoitte palvelun sisään niin, että saitte koko henkilöstönne käyttämään sitä työvälineenään? Ensin meillä oli joka ryhmässä oma vastuuhenkilö. Hän opetteli ensin itse käyttämään ja opasti sitten muita. TinyApp-palvelusta olemme saaneet käyttökoulutuksia, ja viime kerralla mukana oli niitä työntekijöitä, jotka olivat vähiten käyttäneet palvelua. Sillä tavalla olemme saaneet osaamista laajennettua. Tiedän, että ajan löytäminen palvelun käyttöön on edelleen haaste meidän opettajillemme ja hoitajillemme, mutta niin olemme ajatelleet, että kaikki meillä sitä käyttävät ja kaikilla on siihen mahdollisuus. Mitkä ovat palvelun kolme parasta puolta? 1. Vasun näkyväksi tekeminen 2. Kaikkien huoltajien tasapuolinen mahdollisuus osallistua 3. Varhaiskasvatuksen ja meidän henkilöstön työn arvostus on noussut, kun vanhemmat näkevät, millaisessa toiminnassa heidän lapsensa on ollut mukana. Ennen kaikkea arvostus tulee esille huoltajien puolesta. Kuinka tuttu menetelmä teille oli pedagoginen dokumentointi ennen palvelun käyttöönottoa? Olemme tehneet aiemmin lasten kasvun kansioita, mutta emme ole tehneet niitä pedagogisen arvioinnin näkökulmasta. Nyt opettelemme menetelmää TinyApp-palvelun kautta. Meillä on mahdollisuus pedagogisen työn arviointiin, kun TinyApp näyttää meille, mitä me olemme tehneet.

Pedagoginen dokumentointi on kyllä myös ammattitaitokysymys. Haasteena siinä on se, mitä kuvaamme ja videoimme ja kenen näkökulmasta. Suuntaviivanamme on kokopäiväpedagogiikka ja se että kaikki hetket ovat oppimisen hetkiä. Voi dokumentoida vaikka ihan pieniä askeleita, kun lapsi saa esimerkiksi vedettyä sukan jalkaansa.

Mikä on muuttunut palvelun käyttöönoton myötä? Meillä oli ennen käytössä salasanalla suojatut blogit. Se oli kuitenkin aika kankea väline ja meillä oli tarve löytää ketterämpi menetelmä. TinyApp-viesteillä olemme nyt korvanneet blogimme. Me olemme nyt saaneet näkyväksi pedagogiikkaa ja vasun perusteita.


139 views0 comments

Commentaires


bottom of page