top of page
TinyApp_tabs_green_bg_footer.png

TinyApp tarjoaa nyt uusia mahdollisuuksia kasvattaa osallisuutta...

..sekä lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä niin vanhemmille kuin tiimisi jäsenille!


Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Jo joitakin vuosia on keskusteltu viikkosuunnitelmista ja niiden merkityksestä varhaiskasvatuksen toteutuksessa. Perinteisesti viikkosuunnitelma on ollut viikonpäiviin jaettu ohjelma, johon on eri päiville kirjattu/kuvitettu toiminnan sisällöt. Tuokiokeskeisyydestä on kuitenkin siirrytty kohti kokopäiväpedagogiikkaa ja samalla viikkosuunnitelmat ovat kadonneet. Miksi? Kokopäiväpedagogiikkaan ei istu perinteinen viikkomalli, sillä silloin saattaa tulla näkemys, että kaikki pedagogiikka kiteytyy tuohon tiettyyn hetkeen, jonka kesto on lapsiryhmästä riippuen 15 minuutista kahteen tuntiin. Jokainen kasvattaja varmasti suunnittelee toimintaa - mutta on eri asia tehdäänkö suunnittelua tuokiokeskeisesti vai pedagogiset tavoitteet edellä?Voisiko suunnittelun jakamista ajatella perinteistä viikonpäiviin sidottua suunnittelua joustavammin? Mitä jos jakaisit viikkokohtaiset sisällöt ja tavoitteet; kaiken sen mitä olet suunnitellut koko viikon aikana toteutettavan? Silloin suunnittelutyössäsi otat huomioon lasten vireystilan, heiltä esiin nousevat ideat ja vaikkapa sään, jolloin suunnitelma on joustava. Alla oleva suunnitelma on yksi esimerkki, jolloin suunnitelma on tehty viikolle mutta ei tiettyihin päiviin sidotuksi. Suunnitelmassa on näkyvillä yhteisöllisen oppimisen näkökulma, mutta suunnitelma on joustava ja huomioi kokopäiväpedagogiikan; koristeita voi tehdä aamulla tai iltapäivällä - tai vaikka koko päivän! Toki tietyt reunaehdot, kuten salivuoro aina asettaa jonkinlaiset raamit, mutta jumpatakin voi vaikka joka päivä!


Kuva 1. TinyApp-työpöydän suunnittelutyökalu


Avoimuus lisää arvostusta ja osallisuutta


Varhaiskasvatuksen ja perheiden yhteistyön laatua kuvaa, että kasvatusyhteistyön lähtökohtana on lapsen ja hänen huoltajiensa arvostaminen sekä avoin, tasavertainen ja luottamuksellinen suhde. Vuorovaikutuksessa näkyy kunnioitus huoltajien tuntemukseen lapsestaan sekä henkilöstön ammatillinen tieto ja osaaminen. Lisäksi huoltajien osallisuus varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toimintaan ja arviointiin mahdollistetaan. Pandemia-aika asetti meidät miettimään viikkosuunnitelmien jakoa uudestaan, sillä huoltajat eivät päässeet sisätiloihin suunnitelmia katsomaan. Sähköisten työkalujen käyttö tukee huoltajien osallisuutta varhaiskasvatuksen suunnitteluun, kun suunnitelmiin voi tutustua myös kotoa käsin. Jos lapsi on esimerkiksi ollut pitkään sairaana, voi huoltaja valmistaa lasta päiväkotiin paluuseen kertomalla millaista toimintaa viikolle on suunniteltu.


Ryhmän toimintasuunnitelmien jako huoltajille on nyt mahdollista TinyApp-palvelussa! Jakamalla toimintasuunnitelmat huoltajille:

  • tuot näkyväksi varhaiskasvatuksen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen toiminnan eli sen, että varhaiskasvatuksessa toimintaa ohjaa pedagogiikka

  • haluat, että huoltajille tulee tunne varhaiskasvatustoiminnan avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä

  • huoltajilla on tasavertainen mahdollisuus olla osa varhaiskasvatuksen arkea

  • huoltajilla on parempi mahdollisuus arvioida toimintaa oman lapsen näkökulmasta, kun he näkevät mitä on suunniteltu

  • henkilöstön pedagoginen tieto ja osaaminen tehdään huoltajille näkyväksi. Kun tämä näkyy, vanhemmat ymmärtävät miten lapset oppivat ja kuinka pedagogista toimintaa ohjaavat laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen alueet näkyvät konkreettisesti

  • huoltajilla on mahdollisuus osallistua myös toiminnan suunnitteluun kun he näkevät mitä on suunnitteilla; ts. he voivat esimerkiksi antaa omia ideoita toimintaan.

Toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys lisää huoltajien arvostusta opettajan ammattitaitoa kohtaan, kun teemme näkyväksi miten pedagoginen toiminta ryhmissä kehkeytyy.


Kasvattajien yhteistyölle tukea

Opettajana suunnitelmien jakaminen tiimin kesken lisää varhaiskasvatuksen pedagogiikan systemaattisuutta ja lisää kaikkien kasvattajien osallisuutta pedagogiikan toteuttamiseen.

  • Koko tiimi tietää viikon suunnitelman ja voivat halutessaan tarkastaa sen vaikka mobiilista.

  • Suunnitelman yksityiskohtia voidaan täydentää ja tarkentaa suunnitelman toteutuksen aikana helposti myös mobiilissa.

  • Kun kaikilla tiimin jäsenillä on tiedossa mitä tehdään, voi jokainen antaa täysillä oman panoksensa päivän toimintaan.

  • Lisäksi suunnittelutyön pirstaleisuus katoaa, sillä nyt suunnitelmasi ovat aina järjestyksessä samassa paikassa tuottaen sinulle vielä suunnittelutyötä ohjaavan raportin.


Kun haluat kuulla lisää suunnittelun mahdollisuuksista, olethan yhteydessä hello@tinyapp.biz


93 views0 comments

コメント


bottom of page