top of page
tinyApp logo.png

Ryhmän toimintasuunnitelmat
Maailman luontopäivä

3.3.2022

Tavoitteet

Muistuttaa meitä luonnon monimuotoisuudesta ja toisaalta myös sen haavoittuvaisuudesta.

Tänä vuonna teemana on kaikkein uhanalaisimpien luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien suojelua koskevien ratkaisujen keksiminen ja toteuttaminen.

hahmokuvat_6B.png

Metodit ja aktiviteetit

Mitä tulette tekemään? Mitä metodeja käytätte?

Suomen metsissä asuu monia eläimiä - mitä lapset jo tietävät? Nimetkää yhdessä ja kirjatkaa ylös.

Katsokaa kielinupun laulu suomalainen metsä https://youtu.be/E8SLkRw_CII. Vaikka Suomalainen metsä on korvaamaton ja hyvä paikka elää monille eläimille, silti jotkin eläimet on vaarassa kadota Suomesta.

Miksi jokin eläinlaji saattaa kadota? Mitä lapset ajattelevat?

Suomen eräitä uhanalaisimpia eläimiä ovat esimerkiksi naali eli napakettu, karhu ja saimaannorppa. Tällä viikolla teemme jonkin noista eläimistä ja rakennamme sille hyvän ja turvallisen elinympäristön kasvaa ja kehittyä. Aikuinen esittelee ensin tietoa eläimestä; ulkomuodon jne, mikä auttaa lasta tekemään valintoja.

Lapset valitsevat mitä eläintä haluavat tutkia, etsitään tietoa eläimen ulkomuodosta ja ulkonäöstä. Aikuinen on etukäteen miettinyt, kuinka eläin toteutetaan (savityö, pahviaskartelu, puutyö, piirros, kierrätysmateriaalityö, käsityö jne.)

Kun eläimet on saatu valmiiksi, tehdään niille suotuisa elinympäristö ympärille; eli jos teette vaikka savityönä saimaannorpat, rakentakaa niille ihana vesistö, jossa ne voivat elää ja leikkiä. Työskentelyn lomassa käykää keskustelua, mitkä tekijät uhkaavat tätä lajia.

Resurssit ja materiaalit

Mitä resursseja ja materiaaleja tarvitsette?

Televisio/tietokone/valkotaulu, josta katsoa kielinupun laulu.

Materiaalit eläinten ja ympäristön tekoon.

Oppimisen alueet

Mitä oppimisen alueita toiminta kehittää?

Kielten rikas maailma

TinyApp_icons_2018_Rich_world_of_languages.png

Nimetään eläimiä, voidaan pienempien lasten kanssa lajitellakin esimerkiksi muovieläimiä; villieläimet, kotieläimet, lemmikit jne.

Minä ja meidän yhteisömme

TinyApp_icons_2018_Me_and_my community.png

Kuinka pitää huolta meidän yhteisestä ympäristöstä.

Uhanalaiset eläimet -ja niistä keskustelu. Kuinka suojella eläimiä. Millainen luonto on eläimille hyvä?

Tutkin ja toimin ympäristössäni

TinyApp_icons_2018_Exploring_and_interacting.png

Ympäristökasvatus: suomen luonto ja sen monimuotoisuus. Tietoisuutta voidaan lisätä käymällä metsässä, tutkimalla luontoa, etsimällä jälkiä.

Voidaan havainnoida omaa lähiympäristöä; mitähän eläimiä siellä asuu? Kuinka niitä voidaan suojella?

Ilmaisun monet muodot

TinyApp_icons_2018_Diverse_forms_of_expression.png

Kokeillaan erilaisia kuvanteko tapoja, välineitä ja materiaaleja. Suunnittelutaidot kehittyvät, kun lapset lähtevät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan; muovailu, rakentelu, nikkarointi, ompelu.

Eläimiin voi tutustua myös liikkumalla; eläytyen eläimeksi - miten liikkuu karhu? Entä saimaannorppa?

Millainen soitin kuvaisi karhua? Entä naalia?

Laaja-alaiset osaamiset

Mitä laaja-alaisia osaamisen alueita toiminta kehittää?

TinyApp_icons_2018_Thinking_and_learning.png

Ajattelu ja oppiminen

Ihmetellään, rohkaistaan kysymyksiin ja kyseenalaistamaan.

TinyApp_icons_2018_Participation.png

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Lapset saavat itse valita eläimen, josta haluavat lisää tietoa.

TinyApp_icons_2018_Multiliteracy.png

Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Hankitaan tietoa internetistä meidän eläimestä.

Kuunnellaan kielinupun laulu.

bottom of page